Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Reklamacje i odwołania

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.


Złożona reklamacja jest uwzględniana, gdy:
a) w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;


b) opłata za postój została uiszczona w czasie do 5 minut od wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;


c) w czasie parkowania wystąpiła awaria parkomatu lub systemu informatycznego uniemożliwiająca wniesienie opłaty za parkowanie;


d) na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament, który uprawniał do parkowania w danym miejscu;


e) pojazd objęty był stawką zerową za postój w strefie płatnego parkowania;


Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt a), b), c), dokonuje się w biurze SPP.
Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt d), e), dokonuje się w siedzibie MZDiM.
Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu odwołania.
Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu pokój nr 218, lub pod numerem telefonu:

(32)39-69-755