Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Statut

UCHWA?A NR XXXVI/512/20 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniaj?ca uchwa?? nr XXII/329/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie po??czenia jednostek bud?etowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu i Miejskiego Zarz?du Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu

 Pobierz Uchwa?? w PDF


statut2

 UCHWA?A NR XXII/329/19 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 16.12.2019r.
STATUT MIEJSKIEGO ZARZ?DU DRG I MOSTW W BYTOMIU

Pobierz Uchwa?? oraz Statut w PDF


Wcze?niejsze uchwa?y dotycz?ce statutu MZDiM:

Nr VII/72/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 roku

uchwa?a / uzasadnienie / za??cznik (dokumenty PDF)

Nr LVI/811/09 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 30 grudnia 2009 roku

  uchwa?a / uzasadnienie / za??cznik (dokumenty PDF)

Nr XXII/278/08 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 29 stycznia 2008 roku
  uchwa?a / uzasadnienie / za??cznik (dokumenty PDF)

Nr XLIV/680/05 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 29 czerwca 2005 roku
  uchwa?a / uzasadnienie / za??cznik (dokumenty PDF)