Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Podstawy prawne

Opłaty za parkowanie w strefie są pobierane na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460) oraz Uchwały Rady Miasta Bytomia NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat.


Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Uchwała Rady Miasta NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. wraz z załącznikami (wykaz ulic objętych SPP, regulamin SPP, obszar SPP) - POBIERZ W PDF

UCHWAŁA NR XLVI/638/21 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 30 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XLIV/607/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłat - POBIERZ W PDF