Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Podstawy prawne

Op?aty za parkowanie w strefie s? pobierane na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460) oraz Uchwa?y Rady Miasta Bytomia NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy P?atnego Parkowania i wysoko?ci stawek op?aty za postj pojazdw samochodowych na drogach publicznych oraz okre?lenia sposobu pobierania op?at.


Parkowanie pojazdw samochodowych w SPP jest p?atne w dni robocze (od poniedzia?ku do pi?tku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyj?tkiem parkingu pod Urz?dem Miejskim na ktrym op?aty s? pobierane w dni robocze w poniedzia?ki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do pi?tku od 8.00 do 15.00

Uchwa?a Rady Miasta NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. wraz z za??cznikami (wykaz ulic obj?tych SPP, regulamin SPP, obszar SPP) - POBIERZ W PDF

UCHWA?A NR XLVI/638/21 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 30 sierpnia 2021 r.
zmieniaj?ca uchwa?? nr XLIV/607/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia Strefy P?atnego Parkowania i wysoko?ci stawek op?aty za postj pojazdw samochodowych na drogach publicznych w Strefie P?atnego Parkowania oraz okre?lenia sposobu pobierania op?at - POBIERZ W PDF