Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Informacje podstawowe

Powstanie MZDiM:

  • Uchwała Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.
  • Uchwała weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.
  • Merytorycznym uzasadnieniem powołania jednostki była przede wszystkim nowelizacja ustawy o drogach publicznych (przekazanie samorządom pełnych kompetencji w zakresie gospodarowania majątkiem drogowym i odpowiedzialności za ten majątek).

Zakres działania:

  • MZDiM wykonuje obowiązki zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa nieoddanych we władanie innym podmiotom, placach i ciągach pieszych w granicach miasta Bytomia, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych zwłaszcza w zakresie:
    • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
    • planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych powyżej.