Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dział Kanalizacji Deszczowej

Wydawanie warunków technicznych przełączeń do sieci kanalizacji deszczowej

Od dnia 1 stycznia 2021 zarządcą infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to, że takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urządzeń kanalizacyjnych realizuje MZDiM. W celu załatwienia sprawy należy pobrać i zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej:

1. Procedury przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wzorami Zleceń dostępne są:

POBIERZ: PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

POBIERZ: 1 MZDIM ZLECENIE NA WYD. WARUNKÓW TECHN. KD
POBIERZ: 2 MZDIM ZLECENIE UZGODNIENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO
POBIERZ: 3 MZDIM ZLECENIE NADZORU I ODBIORU KOŃCOWEGO

2. Przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej winny być realizowane zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa wydanymi przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dostępnymi do pobrania:

https://bpk.pl/content/wytyczne-do-projektowania-i-wykonawstwa-na-sieciach-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-przylaczach-oraz-obiektach-i-urzadzeniach-technicznych-obowiazujacych-w-bytomskim-przedsiebiorstwie-komunalnym-spolce-z-oo-zalacznik-do-zarzadzenia-nr-352020-z-dnia-909202

3. Uzupełnieniem wytycznych są standardy naprawy oraz regulacji zwieńczeń studni kanalizacyjnych, wpustów drogowych oraz skrzynek uzbrojenia podziemnego na terenie dróg publicznych Gminy Bytom, które można pobrać:

http://www.mzdim.bytom.pl/index.php/standardy/2021 .
Wnioski w postaci wypełnionych formularzy Zleceń należy wysyłać lub składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.