Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Opłaty

Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania w parkomacie.

Minimalna opłata wynosi 1,00 zł ,opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wybranej długości czasu parkowania lub kwoty.

2,50 zł - za pierwszą godzinę postoju,
3,00 zł - za drugą godzinę postoju,
3,60 zł - za trzecią godzinę postoju,
2,50zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU

1. Aby rozpocząć wykupienie biletu naciśnij zielony przycisk
2. Aby rozpocząć płatność wybierz na ekranie płatność za parkowanie, opłata zawiadomienia bądź bilet zero
3. Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu i wciśnij przycisk zatwierdź
4. Wybierz kwotę celem naliczenia odpowiedniego czasu parkowania używając przycisków dotykowych w górnej części ekranu po prawej stronie ( +1, +2, +5, -1)
5. Parkomat wyświetli dokładny czas (godzina i minuta) do której postój będzie opłacony oraz wymaganą kwotę.
6. Wciśnij zatwierdź i wybierz formę płatności: Karta płatnicza lub BLIK
7. Dokonaj płatności: przyłóż kartę w wyznaczone miejsce lub wprowadź kod BLIK
8. Wybierz bilet w formie papierowej lub e-bilet (widoczny w systemie kontrolera). Bilet w formie papierowej umieść za szybą pojazdu w widocznym miejscu.
9. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany języka poprzez naciśnięcie odpowiedniej flagi państwa w górnej części wyświetlacza.

OPŁATY DODATKOWE

Nie opłacenie postoju, nie wyłożenie biletu parkingowego, lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej.
W przypadku gdy postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas postoju w danym dniu i jednocześnie opłata dodatkowa zostanie wniesiona w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty – 20 zł
W przypadku niedokonania opłaty za postój, opłata dodatkowa uiszczona w pełnej wysokości w dniu wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 25 zł

W przypadku niedokonania opłaty opłata dodatkowa uiszczona w pełnej wysokości w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 50 zł

W przypadku niedokonania opłaty za postój opłata dodatkowa uiszczona w pełnej wysokości w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 150 zł
Opłata dodatkowa sygnalizowana jest umieszczeniem za przednią szybą pojazdu Wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłatę dodatkową można uiścić:
1) przelewem na nr konta:

GETIN Bank 39 1560 1049 2103 0104 6575 0007
z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz nr wezwania.
2) W parkomacie wybierając na ekranie głównym opcję: opłata zawiadomienia


PŁATNOŚCI MOBILNE (przez telefon komórkowy)

Opłatę za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania można również dokonywać przy użyciu telefonu komórkowego. Szczegóły na stronach:

https://www.skycash.com/parkowanie-przez-telefon/
http://www.mobilet.pl/ usługa dostępna również w aplikacjach mobilnych banków PKO BP, Santander, Millenium, BNP Paribas, Alior Bank
http://www.cityparkapp.pl/
https://www.mpay.pl/
http://www.anypark.pl/


BEZPŁATNY BILET

Wprowadza się zerowa stawkę opłaty dla kierowców pojazdów samochodowych na okres do 20 minut w danym dniu jednorazowo, po prawidłowym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany numer rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie.
Bilet zerowy z nieprawidłowym numerem rejestracyjnym nie upoważnia do bezpłatnego postoju.

Klienci Urzędu Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnego postoju na parkingu pod UM Bytom przez pierwszą godzinę parkowania. W tym celu należy pobrać w parkomatach znajdujących się pod UM Bytom BILET ZEROWY.
W celu skorzystania z biletu zerowego niezbędne jest prawidłowe wprowadzenie nr rejestracyjnego pojazdu.