Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, iż „Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej” nie jest w świetle przepisów polskiego prawa dokumentem uprawniającym do bezpłatnego parkowania w miejscach, gdzie taka opłata jest pobierana. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.nr 170 poz.1393 z późn. zm.) „uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a,  B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39”.


Kwestia zwolnienia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, pozostaje więc wyłącznie w gestii organów zarządzających tymi strefami („Rada Gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: (…) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłat dla niektórych użytkowników drogi” art. 13b pkt. 4 ustawy o drogach publicznych). „Karta parkingowa” służy w takich przypadkach wyłącznie do identyfikacji pojazdów kierowanych, bądź przewożących osoby niepełnosprawne.


Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/369/08 roku z dnia 24 kwietnia 2008 zmieniająca Uchwałę nr XX/283/2004, wprowadziła zapis, który został utrzymany w aktualnie obowiązującej uchwale NR XVIII/242/15 z dnia 23 listopada 2015 r.:


posiadacze karty parkingowej osoby niepełnosprawnej zwolnieni są z opłat za parkowanie wyłącznie na zastrzeżonym stanowisku postojowym oznakowanym znakiem D-18a z tabliczką T-29 (tzw. koperta).


Parkowanie w pozostałych miejscach parkingowych leżących w strefie płatnego parkowania podlega opłacie.
Jednocześnie pragniemy poinformawać, iż wydawaniem kart osoby niepełnosprawnej zajmuje się: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ pok. nr 04 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16, tel. (32) 388-67-04 :


http://www.mopr.bytom.pl/mopr/viewpage.php?page_id=5

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, iż „Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej” nie jest w świetle przepisów polskiego prawa dokumentem uprawniającym do bezpłatnego parkowania w miejscach, gdzie taka opłata jest pobierana. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.nr 170 poz.1393 z późn. zm.) „uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a,  B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39”.

Kwestia zwolnienia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, pozostaje więc wyłącznie w gestii organów zarządzających tymi strefami („Rada Gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: (…) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłat dla niektórych użytkowników drogi” art. 13b pkt. 4 ustawy o drogach publicznych). „Karta parkingowa” służy w takich przypadkach wyłącznie do identyfikacji pojazdów kierowanych, bądź przewożących osoby niepełnosprawne.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/369/08 roku z dnia 24 kwietnia 2008 zmieniająca Uchwałę nr XX/283/2004, wprowadziła zapis, który został utrzymany w aktualnie obowiązującej uchwale Nr XV/204/13 z dnia 27 maja 2013 r.:

posiadacze karty parkingowej osoby niepełnosprawnej zwolnieni są z opłat za parkowanie wyłącznie na zastrzeżonym stanowisku postojowym oznakowanym znakiem D-18a z tabliczką T-29 (tzw. koperta).

Parkowanie w pozostałych miejscach parkingowych leżących w strefie płatnego parkowania podlega opłacie.

Jednocześnie pragniemy poinformawać, iż wydawaniem kart osoby niepełnosprawnej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ pok. nr 13 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16, tel. (32) 388-67-00
http://www.mopr.bytom.pl/mopr/viewpage.php?page_id=5