Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Godziny pracy

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu pracuje:

poniedzia??k  pi?tek
7.15 15.15


Kasa

poniedzia?ek  pi?tek
10.30 14.30


Dyspozytornia

24 godziny na dob?

Wszelka korespondencja przyjmowana jest w sekretariacie w godzinach pracy jednostki.