Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Kontakt

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
 
tel. (32) 396 97 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Sekretariat:
tel. (32) 396 97 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dyrektor
Przemys?aw Wrona
tel. (32) 396 97 00
Zast?pca Dyrektora ds. Technicznych:
Pawe? Wittich
tel. (32) 396 97 00
Zast?pca Dyrektora ds. Zieleni:
Anna Bulanda
tel. (32) 396 97 00
Dzia? Finansowo-Ksi?gowy:
tel. (32) 396 97 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

G?wny Ksi?gowy:
Katarzyna Ciosk
tel. (32) 396 97 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zast?pca G?wnego Ksi?gowego:
Beata Jurgens
tel. (32) 396 97 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kasa
tel. (32) 396 97 18
Dzia? Zamwie? Publicznych:
tel. (32) 396 97 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Zamwie? Publicznych:
Mariusz Saweczko
tel. (32) 396 97 26
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  Dzia? In?ynierii Ruchu:
tel. (32) 396 97 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u In?ynierii Ruchu:
Grzegorz Koszek
tel. (32) 396 97 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dzia? Techniczny:
tel. (32) 396 97 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Komrka o?wietlenia ulicznego: tel. (32) 396 97 49
Komrka inspektorw nadzoru: tel. (32) 396 97 43
Komrka uzgodnie?: tel. (32) 396 97 46
Odwadnianie pasa drogowego: (32) 396 97 42
Obiekty mostowe (32) 396 97 43

Kierownik Dzia?u Technicznego:
Mariusz Zdrojewski
tel. (32) 396 97 41
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dzia? Strefy P?atnego Parkowania:
tel. (32) 396 97 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Strefy P?atnego Parkowania:
Marcin Michalik
tel. (32) 396 97 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dzia? Kadr i P?ac:
tel. (32) 396 97 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Kadr i P?ac:
Jolanta Prusakowska
tel. (32) 396 97 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zast?pca Kierownika Dzia?u Kadr i P?ac:
Bo?ena ??gowik
tel. (32) 396 97 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dzia? Inwestycji:
tel. (32) 396 97 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Inwestycji
Anna Prusakowska
tel. (32) 396 97 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
G?wny In?ynier
Grzegorz Dziurok
tel. (32) 396 97 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dzia? Administracji i Decyzji:
tel. (32) 396 97 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zaj?cie pasa drogowego: tel. (32) 396 97 77
Odszkodowania: tel. (32) 396 97 77
Szkody grnicze: tel. (32) (32) 396 97 77

Kierownik Dzia?u Administracji i Decyzji:
Magdalena K?sek-Bzd?ga
tel. (32) 396 97 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dzia? Kanalizacji Deszczowej:
tel. (32) 396 97 80
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Kanalizacji Deszczowej:
Pawe? Miros?awski
tel. (32) 396 97 81
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dzia? Oczyszczania
tel. (32) 396 97 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Oczyszczania:
?ukasz Kluza
tel. (32) 396 97 86
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dzia? Zieleni
tel. (32) 396 97 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Dzia?u Zieleni
Dominika Przyby?a
tel. (32) 396 97 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dzia? Komunalny
tel. (32) 396 97 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
Kierownik Dzia?u Komunalnego:
Adam Czuryszkiewicz
tel. (32) 396 97 96
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Dyspozytornia - Dzia? Zabezpieczenia Ruchu Drogowego:
tel 795 550 347
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Zaplecze Techniczne MZDiM przy ul. Tarnogrskiej 1A
tel. (32) 420 77 80
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Zaplecza Technicznego:

Marek Maruszczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Zast?pca Kierownika Zaplecza Technicznego:

Marek Zycha
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Biuro Zarz?du Cmentarza Komunalnego przy ul. Kwiatowej 29:
tel. (32) 420 77 90

Kierownik Cmentarza Komunalnego:
Dagmara Rzenno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Inspektor Ochrony Danych:
Rados?aw Schejbal
tel. 604 854 702
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.