Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Informacje podstawowe

nowy parkomat

Strefa Płatnego Parkowania w Bytomiu obejmuje obszar centrum miasta o znacznym deficycie miejsc postojowych. Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd do Strefy Płatnego Parkowania i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania.
 strefa2 3 new
Dodatkowo miejsca parkingowe w Strefie oznaczone są znakami D - 18 z informacją o konieczności uiszczenia opłaty w parkomacie lub poprzez telefon komórkowy. Posiadacze karty parkingowej osoby niepełnosprawnej zwolnieni są z opłat wyłącznie w miejscach oznakowanych (znak D - 18 z tabliczką T - 29)