Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Informacje podstawowe

nowy parkomat

Strefa P?atnego Parkowania w Bytomiu obejmuje obszar centrum miasta o znacznym deficycie miejsc postojowych. Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczaj?cymi odpowiednio wjazd do Strefy P?atnego Parkowania i wyjazd ze Strefy P?atnego Parkowania.
 strefa2 3 new
Dodatkowo miejsca parkingowe w Strefie oznaczone s? znakami D - 18 z informacj? o konieczno?ci uiszczenia op?aty w parkomacie lub poprzez telefon komrkowy. Posiadacze karty parkingowej osoby niepe?nosprawnej zwolnieni s? z op?at wy??cznie w miejscach oznakowanych (znak D - 18 z tabliczk? T - 29)