Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Polityka Poufności

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organ publiczny w celu realizacji zadań określonych w statucie MZDiM oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów i zapewnienia ciągłości działania placówki.


Podstawy prawne przetwarzania:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- Uchwała Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu;
- Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu nr NR XVIII/242/15 z dnia 23.11.2015 r. dotycząca Strefy Płatnego Parkowania.
Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych.


Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.