Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Awarie

Całodobowa Służba Zabezpieczenia Ruchu Drogowego

Służba Zabezpieczenia Ruchu Drogowego pracuje 24 godziny na dobę.
Wszelkie awarie są rejestrowane.

Zgłoszenia o awariach drogowych przyjmowane są przez Dyspozytora, 24 godziny na dobę
pod numerem telefonu:

tel. 795 550 347      

Do zadań Służby należy:

  • Zabezpieczanie wszystkich awarii w pasie drogi będącej w zarządzaniu MZDiM
    (np.: zapadnięcia jezdni, chodników itp.),
  • Patrolowanie pasa drogi pod kątem bezpieczeństwa jej użytkowników
    (wszelkie napotkane nieprawidłowości przekazywane są właściwym instytucjom),
  • Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego w miejsce zniszczonego,
  • Zabezpieczanie oznakowaniem pionowym imprez kulturalnych na terenie miasta.


awarie 1

awarie 2

awarie 3