Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Utrudnienia w ruchu

MZDiM informuje o utrudnieniach w ruchu na terenie Bytomia:

(25.02.2016) Utrudnienia w ruchu: ul. Chopina

W związku z wystąpieniem zapadliska w nawierzchni ulicy Chopina (na wlocie do ulicy Pułaskiego), w dniu 23 lutego (wtorek) nastąpiło awaryjne zamknięcie tego wlotu. W związku z tym na ulicy Chopina czasowo obowiązuje ruch dwukierunkowy, a dojazd do niej odbywa się od ulicy Wrocławskiej. Przewidywany termin usunięcia awarii - do dwóch tygodni.

(19.02.2016) Utrudnienia w ruchu: pl. Akademicki

W dniu 22 lutego (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z koniecznością usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej w Placu Akademickim. W związku z tym wyłączeniu z ruchu ulegnie fragment jezdni (około 25 metrów) Placu Akademickiego, od ulicy Prusa w kierunku ulicy Żeromskiego. Na pozostałym odcinku obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy a dojazd do zabudowy będzie możliwy od ulicy Żeromskiego.

Wyłączeniu z funkcjonowania ulegnie przystanek na Placu Akademickim, a obsługiwane nim linie autobusowe będą poruszać się ulicami Prusa - Chrobrego (przystanek autobusowy) -Kwietniewskiego, z pominięciem przystanku na Pl. Sobieskiego.
Prace potrwają około tygodnia.


(29.01.2016) Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska, Chrzanowskiego

W dniu 1 lutego 2016 r. (poniedziałek), w godzinach wieczornych, przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Wrocławskiej oraz ruch dwukierunkowy na ulicach Okulickiego i Wyczółkowskiego.

Jednocześnie wprowadzony zostanie kolejny etap prac w ulicy Chrzanowskiego, pomiędzy ulicami Wrocławską i Batorego. W związku z tym  zamknięciu ulegnie wlot ulicy Chrzanowskiego do Wrocławskiej. Dojazd do zamkniętego odcinka ulicy Chrzanowskiego oraz do ulicy Batorego prowadzony będzie objazdem poprzez ulicę Okulickiego. Planowany okres trwania utrudnień - około tygodnia.

 
(23.09.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Kolejowa-Chrzanowskiego-Wyczółkowskiego

W związku z wydłużeniem się planowanego okresu realizacji robót związanych  z przebudową sieci ciepłowniczej  w rejonie skrzyżowania  ulic  Kolejowa –Wyczółkowskiego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że zakończenie robót planowane jest na dzień 26 września (sobota).


(03.08.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Żołnierska i Łokietka


W dniach 5-6 sierpnia prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ulic Żołnierskiej i Łokietka.
W zakresie ulicy Łokietka prace będą prowadzone na odcinku leśnym na długości około 300 metrów przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

W zakresie ulicy Żołnierskiej prace będą prowadzone na następujących odcinkach:
1. pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Ptakowicką i Ku Duklom, przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany przez uprawnione osoby. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Żołnierska-Ptakowicka będzie pracować w trybie ostrzegawczym.
2. pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Radosną i Koksową przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

(29.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Piłsudskiego.

W dniach 4 i 5 lipca w godzinach 16:00 -23:30 wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Korfantego do ul. Żołnierza Polskiego oraz wyłączony zostanie odcinek ulicy Podgórnej i Żołnierza Polskiego (na odcinku od ul. Piłsudskiego do Smolenia). Powyższe związane jest z organizacją  Dni Bytomia na pl. Sobieskiego.

Na czas zamknięcia nastąpi zmiana trasy komunikacji autobusowej z zawieszeniem funkcjonowania  przystanku  autobusowego przy pl. Sobieskiego w  godzinach   16:00 -23:30 i z wprowadzeniem przystanku zastępczego przy ul. Smolenia 35.

Dla linii 114 i 192 wprowadza się objazd ulicami Prusa–Chrobrego do ul. Piłsudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim.

 (26.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Dzierżonia, Matki Ewy

W dniu 27 czerwca na ulicy Dzierżonia obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy, od ulicy Ks. J. Frenzla do ulicy Francuskiej. Na ulicy Matki Ewy obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od ulicy Dzierżonia do ul. Ks. J. Frenzla. Powyższe zmiany związane są z obchodami II Święta Miechowic na terenie ośrodka sportowego „Silesia”.

(22.06.2015) Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Pawła II

W dniach 23-25 czerwca prowadzone będą prace remontowe nawierzchni na Alei Jana Pawła II. Roboty obejmują jezdnię w kierunku drogi krajowej nr 79 - ulicy Chorzowskiej, na odcinku od zjazdu do centrum (przy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego) do włączenia do ulicy Chorzowskiej. W związku z powyższym, w rejonie prowadzonych robót, ruch pojazdów będzie odbywał się jednym pasem ruchu. Prosimy zachować ostrożność.


(01.06.2015) Utrudnienia w ruchu: Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

W dniach 5-6 czerwca realizowane będą prace remontowe nawierzchni jezdni Alei J. N. Jeziorańskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Dworską. Prace będą prowadzone etapami w związku z czym wystąpią zawężenia przekroju jezdni. Ruch pojazdów na skrzyżowaniu będzie sterowany ręcznie przez uprawnione osoby. Prosimy zachować ostrożność.

 (01.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Stolarzowicka

W związku z utrudnieniami wynikającymi z uroczystości  związanych z Bożym Ciałem i odpustem,  w dniu 4 czerwca w godz. 6:00-20:00 wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Stolarzowickiej,  od ul. Dalekiej  do ul. Felińskiego.

Zmianie ulega trasa przejazdu  komunikacji autobusowej w kierunku do centrum   i będzie ona prowadzona  ulicami : Stolarzowicką ,  Felińskiego   do pętli autobusowej  i od pętli  ul. Nickla   do ul. Frenzla. Autobusy jadące od strony ul. Francuskiej dojeżdżać będą do pl. Szpitalnego  i dalej ul. Frenzla  w kierunku  dworca autobusowego.

Zawieszone zostaną przystanki: ul. Stolarzowicka –Bławatkowa na kierunku do centrum; ul. Zjednoczenia. Przystanki przy  pl. Szpitalnym będą funkcjonować. Trasa z  kierunku z centrum  do Miechowic , Stolarzowic nie ulega zmianie.

 (08.05.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

W dniu 11.05.2015 o godzinie 7:00 wprowadzony zostanie kolejny etap robót modernizacyjnych torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Katowickiej  w Bytomiu. Pracami objęty zostanie odcinek ulicy Katowickiej od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piastów Bytomskich z połówkowym zajęciem wlotu tej ulicy. 

Dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy Piastów Bytomskich utrzymany zostanie objazd z poprzedniego etapu (ulicami Katowicką - Korfantego - Marsz. J. Piłsudskiego - Kwietniewskiego - Wrocławską - Kolejową - Pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich - Moniuszki, do Jagiellońskiej), z wyjątkiem dostaw i dojazdów do posesji dla których umożliwiony będzie przejazd ulicą Katowicką w kierunku placu Kościuszki. Na ulicy Katowickiej, od ulicy Piastów Bytomskich do ulicy Rostka, obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Na ulicy Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki) utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy.

Przewidywany termin prowadzenia prac: około miesiąca.

 (10.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Sikorskiego

W dniu 14 kwietnia rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Sikorskiego od numeru 11 do granicy z miastem Radzionków. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu jednego kierunku ruchu z Radzionkowa do Bytomia. Przeciwny kierunek ruchu odbywać się będzie objazdem poprzez ulice Strzelców Bytomskich i Objazdową.

W związku z powyższym zmianie ulega trasa komunikacji pasażerskiej linii nr 17 w kierunku Mierzęcic. Autobusy tej linii poruszać się będą ulicami Strzelców Bytomskich i Objazdową z pominięciem przystanków Stroszek Kopalnia oraz Stroszek Narutowicza (zlokalizowany na nowym łączniku ulicy Sikorskiego do Strzelców Bytomskich). Trasa przeciwnego kierunku linii nr 17 nie ulega zmianie.

Utrudnienia w ruchu potrwają około tygodnia.

 (10.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 11 kwietnia rozpoczną się prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w ciągu ulic Katowickiej  na odcinku od placu Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ulic Katowickiej i Jagiellońskiej. Na odcinku ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Moniuszki do Katowickiej) oraz na ulicy Katowickiej (od placu Kościuszki do ulicy Jagiellońskiej) ruch będzie odbywał się dwukierunkowo. Dla pojazdów poruszających się ulicą Katowicką z rejonu ulic Piastów Bytomskich i placu Sikorskiego oznakowany zostanie objazd ulicami Katowicką - Korfantego - Marsz. J. Piłsudskiego - Kwietniewskiego - Wrocławską - Kolejową - Pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich - Moniuszki, do Jagiellońskiej. Przewidywany okres prowadzenia robót w tym etapie: około 2-3 tygodni.

 (17.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Konstytucji

Na środę 18 marca, w godzinach przedpołudniowych planowane są prace remontowe nawierzchni w ciągu ulicy Konstytucji. Zakres prac obejmuje odcinek około 70 metrów od skrzyżowania z ulicą Olszewskiego w kierunku dzielnicy Karb. W czasie trwających robót będzie miało miejsce połówkowe zawężenie przekroju jezdni. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo przy kierowaniu przez uprawnione osoby.


(13.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul Zabrzańska

W dniach 17-21 listopada prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ulicy Zabrzańskiej. Zakres robót obejmuje odcinek około 100 metrów, od wlotu ulicy Małgorzatki w kierunku dzielnicy Szombierki. Prace będą realizowane przy połówkowym zawężeniu jezdni. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo.

Zabrzańska2

(06.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul Zabrzańska

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  informuje, że w związku z przystąpieniem do remontu odcinka ul. Zabrzańskiej od skrzyżowania z ul. Kosynierów w kierunku dzielnicy Bobrek,  nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym. Prace  rozpoczną się od dnia 6.11. br  i prowadzone będą przy zastosowaniu sygnalizacji wahadłowej.
Utrudnienia w ruchu potrwają ok. 1 miesiąca. 

Zabrzańska

(06.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Sikorskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  informuje, że w związku z budową nowego połączenia drogowego, ul. Sikorskiego zostanie wyłączona z ruchu kołowego  w okresie od dnia 6.11.br do zakończenia robót,  planowanego na dzień 30.11.br.
Roboty prowadzone będą w rejonie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej Sikorskiego 9- 11.

Dojazd do Radzionkowa  i ul. Sikorskiego będzie się odbywał poprzez ul. Objazdową
Zmianie również ulegnie trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii nr 17, która również będzie kursowała ul. Objazdową  z pominięciem  przystanków Bytom-kopalnia.
Mieszkańcy przy ul. Sikorskiego 11 oraz Strzelców Bytomskich  184-186 będą musieli korzystać z istniejącego  dojazdu przy ul. Strzelców Bytomskich w rejonie budynku nr 136  oraz   przy ul. Sikorskiego w rejonie salonu samochodowego „Czajka” - droga za wiaduktem kolejowym.

Sikorskiego

(01.11.2014) Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że  w dniu 1 listopada od godziny 6.00  w rejonie następujących cmentarzy  nastąpi  zmiana organizacji ruchu:

- ul Powstańców Śląskich - wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Powstańców Śląskich od Piekarskiej do Czarnieckiego 
- Piekarska wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od Powstańców Śl  do Kwiatowej
- Kwiatowa wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od Piekarskiej do Mickiewicza
- ul. 9-Maja   wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od Prywatnej do ul. Obrońców Westerplatte 
- Szafranka wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od Staffa do Alojzjanów  .

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do dnia 2 listopada  godz.20.00

Przypominamy, że na ul. Piekarskiej na odcinku od Żeromskiego do Prusa obowiązuje zakaz zatrzymywania  w tym celu dodatkowo  zabezpieczony zostanie chodnik po stronie wschodniej.   

(30.10.2014) Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 4.11.br rozpoczną się roboty związane z przebudową skrzyżowania ulic: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego(Obwodnica)–Nałkowskiej .
W celu utrzymania ruchu kołowego  na kierunkach Bytom-Radzionków-Piekary Śl.  przewiduje wprowadzenie jednego kierunku ruchu w ulicach :
- Nałkowskiej od skrzyżowania z Al. J.N. Jeziorańskiego do skrzyżowania z ul. Hajdy
- Hajdy
- na odcinku Al. J.N. Jeziorańskiego od skrzyżowania z ul. Dworską do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej

Uwaga ! -otwarte zostanie połączenie ul.Hajdy z  Al. J.N. Jeziorańskiego

(16.10.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Konstytucji

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 21.10. 2014  na  odcinku ul. Konstytucji w rejonie huty Bobrek  rozpoczną się prace związane z przebudową  odcinka ok. 150,0 m tej ulicy. Prace będą prowadzone przy częściowym zajęciu jezdni oraz całkowitym  chodnika po stronie wschodniej. W  kolejnym etapie roboty będą  prowadzone po stronie zachodniej.

 Zakres robót przewiduje również wprowadzenie sygnalizacji wahadłowej obowiązującej na odcinku ok. 50,0 m.

 Przy realizacji w/ w zadania nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ul. Konstytucji .    

 (03.10.2014) Aktualizacja: ul. Strzelców Bytomskich - Łokietka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że  od dnia  6 październikabr  wyłączony z ruchu kołowego  zostanie odcinek ul. Łokietka  od osi  skrzyżowania  z Strzelców Bytomskich w kierunku zachodnim .

Trasa objazdu dla wyłączonego z ruchu odcinka ulicy  Łokietka dla pojazdów do 5 t prowadzona będzie w obu kierunkach ulicami osiedla Stroszek  i odbywać wyłącznie ulicami: Legnicka –Tysiąclecia (jednokierunkowa) - Rydza Śmigłego (jednokierunkowa)  Wojciechowskiego, Narutowicza 

Zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej 

Linia  nr 158 

kierunek do Tarnowskich Gór  -bez zmian

kierunek  do Rokitnicy –pętla   : proponuje się  zjazd w ul. Niepodległości –Drzewną  wyjazd około zajezdni tramwajowej  na ul. Łokietka  .

 Można wprowadzić przystanek zastępczy na ul. Drzewnej przy zajezdni

 Linia  nr 167

 kierunek do Szombierek  -bez zmian

 kierunek  Miechowice –pętla : proponuje się  zjazd w ul. Narutowicza –Rydza Śmigłego – Legnicka- do Łokietka  i dalej w kierunku Stolarzowic

 Linia nr 73

 Długa – Wojciechowskiego – Rydza Śmigłego –Legnicka- Tysiąclecia –Wojciechowskiego – Strzelców Byt. - Długa

Pozostałe linie na kierunku Bytom – Tarnowskie Góry  (17,19,820 ) prowadzone w obu kierunkach ul. Strzelców Bytomskich . Przystanek tymczasowy w kierunku Bytom –dworzec będzie zlokalizowany za przejściem dla pieszych na wysokości CH Lidl

Czas zamknięcia odcinka ul. Łokietka  okres ok. 2 tygodni 

Ruch kołowy na skrzyżowaniu ulic : Strzelców Bytomskich – Długa będzie się odbywał wahadłowo.

Ul. Szymały 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach  (11 i 12 października )   zostanie wyłączona  z ruchu kołowego ul. Szymały w Bytomiu. Powyższe związane jest z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej .

Mieszkańcy bloków przy tej ulicy proszeni są pozostawienie  swoich pojazdów poza miejscem  robót . Dojazd do garaży przy ul. Szymały będzie również utrudniony bądź niemożliwy  . 

Strzelcow- utrudnienia2

(03.10.2014) Aktualizacja: Skrzyżowanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że na dzień 4 października (sobota) w godzinach wieczornych, planowane jest zakończenie obecnie trwającego etapu remontu skrzyżowania. W związku tym wprowadzony zostanie kolejny etap prac i zmiana organizacji ruchu. Prace obejmować będą południowo-wschodnią „ćwiartkę” skrzyżowania: pasy wlotowe ul. Konstytucji (relacja od Bobrka) oraz  wylot skrzyżowania w ulicę Wrocławską (do Centrum). W związku tym nastąpi zawężenie przekroju ulicy Konstytucji. Na obecnie zawężonym wlocie ul. Wrocławskiej, ruch pojazdów będzie odbywać się dwukierunkowo. Ruch ulicą Miechowicką w dalszym ciągu odbywać się będzie dwukierunkowo  po jednej jezdni.

Przewidywany termin trwania prac i występowania utrudnień - 5.10.2014 (niedziela) - 7.10.2014 (wtorek).

Karb - remont etap 4

(01.10.2014) Aktualizacja: Skrzyżowanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w nocy ze środy na czwartek (1-2.10.2014) nastąpi zmiana organizacji ruchu:

- otwarty dla ruchu  zostanie północny wlot( po stronie restauracji McDonald’s) ulicy Konstytucji;

- nastąpi zajęcie południowo-zachodniej części skrzyżowania a w związku z tym wyłączenie dla ruchu kołowego wlotu ulicy Miechowickiej (ruch pojazdów będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni północnej) i zawężenie południowego wlotu ulicy Konstytucji. Ponadto wlot ulicy Wrocławskiej obsługiwany będzie jednym pasem ruchu.

Na skrzyżowaniu zapewnione będą wszystkie relacje ruchowe, jednakże dla pojazdów poruszających się ciągiem drogi krajowej nr 94 (ulice Miechowicka - Wrocławska), w celu uniknięcia zatorów drogowych, zaleca się korzystanie z obwodnicy północnej - Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Przewidywany termin obowiązywania powyższej organizacji ruchu - 2.10.2014 - 7.10.2014.

Karb - remont etap 3

 (26.09.2014) Utrudnienia w ruchu: Przebudowa Strzelców Bytomskich

 Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 30 września od godz. 6.00 odcinek ul. Strzelców Bytomskich od ul. Sikorskiego wraz z tym skrzyżowaniem do skrzyżowania z ulicą Długa - Łokietka będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. 

Wszystkie skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich będą zamknięte
Trasa objazdu dla wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Strzelców Bytomskich prowadzona będzie w obu kierunkach ulicami: Łokietka – Suchogórska –Podleśna –Dąbrowa Miejska do ronda autostradowego.
Komunikacja pasażerska:
Trasa objazdu dla komunikacji miejskiej dla kierunku Tarnowskie Góry – Bytom prowadzona będzie w obu kierunkach ulicami:
Długa – Unii Europejskiej – Schwalenberga – Kużaja – Sikorskiego - Objazdowa – Strzelców Bytomskich.
Przystanki zastępcze zostaną zorganizowane przy :
-ul. Długiej
- ul. Sikorskiego w kierunku do centrum w rejonie Sikorskiego – Objazdowa
-ul. Objazdowej (M-1) przed skrzyżowaniem z ul. Strzelców Bytomskich .
Zawieszone zostają wszystkie przystanki w ciągu ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Objazdową (rejon M1) do skrzyżowania z ul. Długa – Łokietka; w ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Objazdową w kierunku do Strzelców Bytomskich; w ul. Wojciechowskiego.
Obsługa komunikacyjna osiedla Stroszek może odbywać wyłącznie ulicami: Legnicka –Tysiąclecia (jednokierunkowa) - Rydza Śmigłego (jednokierunkowa) do Legnickiej i ul. Łokietka.
UWAGA !
w przypadku opadów deszczu w dniu 30 września zamknięcie ul. Strzelców Bytomskich będzie odwołane .
Po zakończeniu robót asfaltowych w ciagu ul. Strzelców Bytomskich ponownie zostanie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Długiej od wjazdu do LIDL-a do osi skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich.

Strzelcow- utrudnienia

(26.09.2014) Utrudnienia w ruchu: skrzyżowanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach 29.09.2014 - 1.10.2014 zostanie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Konstytucji od osi skrzyżowania do wjazdu do Restauracji Mc Donald’s
Na czas prowadzenia remontu nawierzchni jezdni na tym skrzyżowaniu zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii 167 . Trasa będzie prowadzona ulicami:
Miechowicka – J. N. Jeziorańskiego do ul. Celnej.
Zawieszone zostaną przystanki Karb - Łanowa i Karb- Celna n/ż
Ruch kołowy na kierunku Bytom-Miechowice zostanie przełożony na jezdnię południową ulic Wrocławska i Miechowicka i będzie się odbywał po jednym pasie.
Objazd do ul. Celnej, dla relacji z: Bobrka (ul. Konstytucji), Miechowic (ul. Ks. J. Frenzla) i Zabrza (DK 88) prowadzony będzie obwodnicą północną( AL. J. N. Jeziorańskiego) do węzła z ul. Celną
Objazd do ul. Miechowickiej, dla relacji z: Dąbrowy Miejskiej (ul. Celna) i Piekar Śląskich (obwodnica północna) prowadzony będzie obwodnicą północną do węzła z ulicami Miechowicką i Ks. J. Frenzla.

Karb - remont etapy 12

(18.09.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska - Konstytucji - Miechowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 22.09.2014r. rozpocznie się remont skrzyżowania ul. Wrocławska – Konstytucji – Miechowicka. W pierwszych etapach realizowany będzie odcinek od krawędzi wiaduktu ul. Wrocławskiej w kierunku do Miechowic. Ruch kołowy będzie skierowany na jeden czynny pas i przekładany sukcesywnie w miarę postępu robót. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na wprowadzane zmiany organizacji ruchu drogowego. Remont potrwa ok. miesiąca. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Utrudnienia w ruchu 14.09.18 Karb

(05.09.2014) Utrudnienia w ruchu: Reptowska 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w  Bytomiu informuje, że w dniach 6-7 września na ul. Reptowskiej (skrzyżowanie z ul. Samotną) wystąpią utrudnienia w ruchu – nastąpi zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, dojazd do ul. Samotnej od ul. Retowskiej będzie niemożliwy.

Utrudnienia w ruchu 14.09.05 Reptowska

(22.08.2014) Utrudnienia w ruchu: skrzyżowanie ul. Musialika / Witczaka

W związku z katastrofą budowlaną i groźbą zawalenia się budynku mieszkalnego na rogu ulic Feliksa Musialika i Stanisława Witczaka Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o następujących zmianach w organizacji ruchu.

1. dla ruchu kołowego zostaje zamknięte skrzyżowanie ulic Feliksa Musialika i Stanisława Witczaka,
2. ul. Sokoła na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Stanisława Witczaka jest ulicą dwukierunkową z możliwym dojazdem wyłącznie do fragmentu ul. Stanisława Witczaka znajdującego się pomiędzy ulicami Sokoła i Marsz. J. Piłsudskiego,
3. odcinek ul. Stanisława Witczaka pomiędzy ul. Jana Matejki i ul. Feliksa Musialika jest dwukierunkowy, bez przejazdu,

4. zostaje zamknięty wjazd na ul. Stanisława Witczaka od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego, dojazd do tego odcinka ulicy możliwy wyłącznie od ul. Sokoła,
5. objazd ul Stanisława Witczaka dla jadących w kierunku Piekar Śląskich odbywa się ulicami Brzezińska – Jana Kochanowskiego – Alojzjanów.
Uwaga!
Wyłączony z użytkowania zostaje przystanek autobusowy „Bytom Piłsudskiego” znajdujący się przy ul. Witczaka.
Objazd autobusów ulicami Brzezińska – Jana Kochanowskiego – Alojzjanów.

Zmiana organizacji ruchu następuje w dniu 22.08.2014. od godz. 18.00 do odwołania.

musialika 2

(20.08.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Witczaka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną (kamienica przy ul. Witczaka) wyłączony z ruchu drogowego jest odcinek ul. Witczaka od ul. Musialika do ul. Matejki. Objazd prowadzony jest ul. Musialika i Alojzjanów do Witczaka. Na czas trwania objazdu ul. Musialika jest ulicą jednokierunkową od ul. Witczaka do ul. Rodziewiczówny.

Utrudnienia w ruchu 14.08.20 Witczaka

(11.07.2014) Informacja dla mieszkańców osiedla Stroszek

W nawiązaniu do informacji związanej ze zmianą organizacji ruchu w ul. Strzelców Bytomskich  wprowadzoną  w związku  z jej przebudową  i  zwiększonym ruchem pojazdów w ul. Tysiąclecia na czas prowadzenia tych robót w ul. Tysiąclecia oraz w ul. Rydza- Śmigłego od dnia 15 lipca br wprowadza się ruch jednokierunkowy.

Jednocześnie MZDiM informuje, że zgodnie z życzeniami mieszkańców osiedla Stroszek ruch jednokierunkowy w ulicach Tysiąclecia i Rydza-Śmigłego zostanie utrzymany, co pozwoli na pozyskanie większej ilości miejsc postojowych i zachowanie bezpiecznych warunków ruchu.

Nadmieniamy również, że planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ul. Okólnej na odcinku od Tysiąclecia do Spółdzielców.

Mieszkańców tych ulic  prosimy o ewentualne uwagi, spostrzeżenia lub sugestie w tym zakresie. Pozwoli to nam na wprowadzenie zmian do rozwiązań w docelowej organizacji ruchu.

Mapa2

Kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

(11.07.2014) Informacja dla mieszkańców osiedla gen. Ziętka

W związku z prowadzonymi na terenie osiedla pracami związanymi z przebudową zewnętrznej sieci ciepłowniczej zachodzi konieczność wykonania dwóch przekopów otwartych w jezdni ul. Hlonda w rejonie budynków nr 46 - 99.

Dojazd do budynku Hlonda nr 77- 99,  parkingów strzeżonych, ul. Leszczyka odbywać się będzie ulicami: Modrzewiową i  Hlonda.

Planowany czas trwania utrudnień: około 1 tygodnia. Prace rozpoczną się od 14 lipca.

(09.07.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Strzelców Bytomskich

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 15 lipca 2014r. zostaje wprowadzony na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Długą-Łokietka ruch jednokierunkowy - utrzymany będzie kierunek do Tarnowskich Gór. Objazd dla relacji z kierunku Tarnowskich Gór do Bytomia  (objazd DK 11) będzie prowadzony ulicami: Łokietka – Suchogórska - Miejska Dąbrowa do ronda  A-1 ul. Strzelców Bytomskich.

 Zmiana organizacji ruchu wymusza konieczność wprowadzenia zmiany tras objazdu dla komunikacji autobusowej w kierunku do centrum Bytomia (dworzec autobusowy). Autobusy z kierunku Tarnowskich Gór do Bytomia prowadzone będą trasą objazdu ulicami:  Łokietka – Tysiąclecia – Narutowicza do ul. Strzelców Bytomskich.

 Linia 167 w kierunku Bytomia prowadzona będzie od przystanku Tysiąclecia – poczta do ul. Narutowicza i Strzelców Bytomskich bez obsługi przystanku przy ul. Wojciechowskiego.

 Linia 708 - zmiana trasy – (z pominięciem ul. Szymały) prowadzona ulicami Schwalenberga – Kużaja – Sikorskiego do ul. Strzelców Bytomskich z tymczasowym przystankiem przy ul. Sikorskiego przed skrzyżowaniem z ul. Strzelców Bytomskich.

 Nie ulega zmianie trasa przejazdu autobusów w kierunku do Tarnowskich Gór.

 MZDiM informuje, że od dnia 15.07.br zostaje przywrócony ruch kołowy na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego – Strzelców Bytomskich, w związku z powyższym linia autobusowa nr 17 może zostać przywrócona na swoją trasę przejazdu.

Mapka objazd z autobusami

 (16.06.2014) Likwidacja przejazdu kolejowego

W ślad za pismem Polskich Linii Kolejowych S.A. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 12 czerwca br. zlikwidowano przejazd kolejowy przez linię kolejową nr 145 relacji Chorzów Stary – Radzionków, który znajdował się na przedłużeniu ulicy Północnej – na drodze o nawierzchni gruntowej.

Dojazd do południowych terenów Gminy Piekary Śląskie możliwy jest nadal poprzez przedłużenie ulicy Stanisława Witczaka i istniejący już na terenie Gminy Piekary Śląskie przejazd kolejowy.

 (16.06.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Piłsudskiego

W dniach  od 18 czerwca do 22 czerwca w godzinach 15.30 -23.30 z ruchu kołowego będzie wyłączana ul. Piłsudskiego , Podgórna i Żołnierza Polskiego  w Bytomiu . Zamknięcia w/w ulic związane są z organizowanymi na pl. Sobieskiego „ Dniami Bytomia". Objazd zamkniętego odcinka ul. Piłsudskiego prowadzony będzie ulicami : Korfantego –Smolenia – Chrobrego . Zmianie ulegnie  trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej . Autobusy będą kursować w kierunku dworca autobusowego wskazanym wyżej objazdem z przystankiem przy ul. Smolenia 35 . Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznych utrudnień na ul. Smolenia  autobusy linii 114 zmienią trasę przejazdu i kursować będą ulicami : Prusa –Chrobrego. Wyłączony z użytkowania zostaje przystanek przy pl. Akademickim .

 (16.06.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Stolarzowicka

W związku z odpustem w parafii pw. Bożego Ciała  w dniu 19.06. br w godz. 6.00-19.00 zamknięty dla ruchu kołowego zostaje odcinek ul. Stolarzowickiej  od skrzyżowania z ul. Daleką do skrzyżowania z ul. Felińskiego w Bytomiu .  W związku z powyższym zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej . Wyłączone z obsługi zostają przystanki  przy ul. Zjednoczenia oraz pl. Szpitalnym . Trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej prowadzona będzie ul. Felińskiego do pętli autobusowej a następnie ul. J. Nickla  do ul. ks. J. Frenzla .

(09.06.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Krakowska

 Informujemy, że od dnia 11.06.2014. z uwagi na rozpoczynający się remont ul. Krakowskiej wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Krakowskiej od ul. Szymanowskiego do ul. Rycerskiej oraz ul. Szymanowskiego. Na ul. Szymanowskiego i ul. Krakowską możliwy będzie dojazd pojazdów zaopatrzenia oraz dojazd mieszkańców wyłącznie ulicy Szymanowskiego . Na ul. Józefczaka (na odcinku od ul. Krakowskiej do Pl. Klasztornego) wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy. Wyłączone z użytkowania będą miejsca parkingowe na w/w odcinku ul. Józefczaka i Krakowskiej. Abonamenty wyaden dla postoju na ul. Krakowską i Józefczaka będą honorowane na ul. Józefczaka (odcinek od pl. Klasztornego do ul. Piastów Bytomskich), Pl. Klasztornym oraz ul. Rycerskiej. Dojazd od podwórka posesji Krakowska 1, Rycerska 4, 6, 8 mozliwy będzie wyłącznie od ul. Rycerskiej. 

Na załączonej mapie sytuacyjnej pokazano trasę dojazdów.

Mapka Krakowska

(16.05.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Łokietka

W dniu 19.05.2014r. w związku z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Łokietka wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięta zostanie połowa jezdni, a ruch odbywać się będzie wahadłowo po jednym wydzielonym pasie z wykorzystaniem istniejącej sygnalizacji. Prace potrwają około miesiąca.

(13.05.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska - Arki Bożka

W ślad za zgłoszeniem firmy Tauron informujemy, że w dniu 15 maja w godzinach 8.30-13.00 z uwagi na prace konserwacyjne nie będzie działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Arki Bożka.

 

(29.04.2014) Utrudnienia w ruchu: Majówka 2014

1. w dniu 3 maja po mszy świętej w kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Piekarskiej o godzinie 9.50 kolumna pieszych będzie szła ulicami: Piekarską – Piłsudskiego do pomnika Wolności, gdzie odbędą się główne uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja . Ruch kołowy i tramwajowy na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Piekarska ok. godz. 10.00 będzie wstrzymany przez Policję. 

W godzinach 10.00-11.00 pod pomnikiem Wolności przy ul. Piłsudskiego w Bytomiu zachodzi konieczność czasowego wstrzymania ruchu na odcinku ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Piekarską do ul. Strzelców Bytomskich. Trasa przejazdu komunikacji autobusowej w godzinach 10.00-11.00 prowadzona będzie ul. Kwietniewskiego.
2. Również w dniu 3 maja odbędzie się bieg uliczny. Trasa biegu prowadzona będzie ulicami: Rynek, Piastów Bytomskich, Wałowa, Plac Klasztorny, Józefczaka, Krakowska, Korfantego-Plac Grunwaldzki, Podgórna, Rynek.
Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe organizatora, Straż Miejską i Policję.
3. W dniach 2 i 3 maja w godzinach 14.00-20.00 w związku z organizacją imprez miejskich na pl. Sobieskiego wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek Piłsudskiego od Korfantego do Żołnierza Polskiego. Trasa przejazdu komunikacji miejskiej z kierunku Katowic prowadzona będzie ulicami: Piłsudskiego, Korfantego, Smolenia, Chrobrego do Piłsudskiego z zawieszeniem przystanku autobusowego przy pl. Sobieskiego i z wprowadzeniem przystanku zamiennego przy ul. Smolenia 35.
Ponadto autobusy linii 114 i 192 od ulicy Mickiewicza prowadzone będą ul. Prusa, Chrobrego do Piłsudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim w godzinach 14.00-20.00.
Utrudnienia w ruchu 14.04.28 centrum 

(16.04.2014) Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej i Łagiewnickiej

 Na 22 kwietnia br planowane jest rozpoczęcie przez Tramwaje Śląskie pierwszej części robót, obejmującej przebudowę rozjazdów tramwajowych w rejonie skrzyżowania ulic Zabrzańska-Łagiewnicka (od strony dzielnicy Szombierki). Zakres ten nie obejmuje robót wykonywanych pod wiaduktem. Zamknięty będzie jeden z dwóch pasów ruchu prowadzących z Szombierek w kierunku centrum. Ruch z Szombierek do Łagiewnik będzie utrzymany. Jadący z centrum w stronę dzielnicy nie spotkają się z utrudnieniami. Mimo niewielkich utrudnień można skorzystać z objazdu z Szombierek przez dzielnicę Karb, gdzie specjalnie zostanie wydłużony program światła zielonego od Bobrka do centrum.

Według ustaleń z Tramwajami Śląskimi, utrudnienia te mają potrwać około 2 miesięcy.

(11.04.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Felińskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach 14.04-18.04.2014 z uwagi na remont odcinka ul. Felińskiego od skrzyżowania z ul. Stolarzowicką do budynku przy ul. Felińskiego 189 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ul. Felińskiego. W związku z powyższym zmianie ulegnie trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii nr 57, 167, 183, 623. Trasa w obu kierunkach prowadzona będzie ulicą Stolarzowicką, Felińskiego przy piekarni Jerszy do mini ronda w kierunku pętli autobusowej. Zawieszony zostaje przystanek na żądanie Felińskiego – Ośrodek Zdrowia. Przystanki dla linii 57, 167, 183 przeniesione będą na ul. Stolarzowicką w rejonie zakładów (między innymi serwisu opon) przed skrzyżowaniem z ul. Nowa i Felińskiego.

Przystanek dla linii 623 w kierunku do centrum zlokalizowany będzie przy ul. Felińskiego, ok. 40m przed skrzyżowaniem z ul. Stolarzowicką.

(07.04.2014)  Utrudnienie w ruchu: ul. : Zabrzańska - Orzegowska

W ślad za zgłoszeniem firmy Tauron informujemy, że w dniu 8 kwietnia w godzinach 8.00-11.00 z uwagi na budowę nowego przyłącza nie będzie działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej i Orzegowskiej.

Utrudnienia w ruchu 14.04.03 Zabrzańska Orzegowska

(02.04.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Żołnierska

Informujemy, że w dniu 02.04.2014r. rozpoczną się prace remontowe na ul. Żołnierskiej na odcinku od nr 62 do 51 - remontowany będzie pas ruchu w kierunku Gliwic. Prace prowadzone będą przy ręcznym sterowaniu ruchem i potrwają do 05.04.2014r. W późniejszym terminie prowadzone będą prace na odcinku od nr 51 do ul. Przyjemnej. Planowany termin zakończenia robót: 12.04.2014r.

Utrudnienia w ruchu 14.04.01 Żołnierska

(21.03.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Krzyżowa

 Informujemy, że na odcinku ul. Krzyżowej od ul. św. Cyryla i Metodego do ul. Armii Krajowej w dniach 21 - 24 marca wystąpią utrudnienia w ruchu (zwężenie jezdni) z uwagi na odtwarzanie nawierzchni po pracach związanych z budową kanalizacji.

(12.03.2014) Zmiany w organizacji ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

W związku z przebudową ulicy Strzelców Bytomskich, w poniedziałek 17 marca nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu. Na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od ul. Sikorskiego do byłej KWK Powstańców Śląskich zostanie wprowadzony tylko jeden kierunek ruchu- w stronę centrum. Objazd drogi krajowej (DK-11) w kierunku do Tarnowskich Gór i Poznania poprowadzony zostanie od skrzyżowania z autostradą A-1 (rondo autostradowe) ulicami: Miejska Dąbrowa - Suchogórska – Podleśna - Łokietka do skrzyżowania z ulicą Długą.
Wprowadzenie jednego kierunku ruchu skutkować będzie zmianą tras przejazdu autobusów w kierunku do Tarnowskich Gór i Mierzęcic z pominięciem przystanku Stroszek Kopalnia. Ten przystanek zostanie zorganizowany jako zastępczy przy ul. Sikorskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Strzelców Bytomskich. Trasa komunikacji autobusowej w kierunku centrum pozostanie bez zmian. Przewiduje się, że utrudnienia te potrwają do końca maja tego roku.

Na 17 marca planowane jest także przystąpienie do przebudowy układu drogi wewnętrznej ul. Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Hlonda pomiędzy targowiskiem wraz ze skrzyżowaniem ul. Strzelców Bytomskich (drogi wewnętrznej) / Hlonda - budowa mini ronda. Wyjazd z osiedla Ziętka pozostanie bez zmian, natomiast dojazd poprowadzony będzie ul. Długą do ul. Hlonda. Równolegle prowadzone są także prace w poboczu ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Łokietka w kierunku południowym.

Utrudnienia w ruchu 14.03.12 Strz. Byt

(12.03.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka, Al. Jana Pawła II

1) al. Jana Pawła II – remont nawierzchni jezdni w kierunku Piekar Śląskich w pobliżu zjazdu z ul. Chorzowskiej. Wystąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Prace potrwają od 12.03.14r. Przwidywany termin zakończenia prac: 18.03.2014r.,
2) ul. Siemianowicka – zawężenie prawostronne jezdni w kierunku do centrum przy zjeździe z al. Jana Pawła II – odtworzenie nawierzchni jezdni po awarii realizowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Prace prowadzone będą w dniach 13-14.03.14r.

Utrudnienia w ruchu 14.03.12 Siemianowicka Al. JPII

(10.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Modrzewskiego - Zabrzańska

 W ślad za zgłoszeniem BPK Sp. z. o.o. informujemy, że w dniach 11.03-15.03 prowadzone będą roboty wodociągowe i wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. Modrzewskiego na wlocie do ul. Zabrzańskiej. Ruch od strony Rudy Śląskiej prowadzony będzie objazdem: ul. Grota Roweckiego do ul. Zabrzańskiej (również autobus zastępczy linii tramwajowej nr „9”). Dla ruchu lokalnego objazd prowadzony będzie ul. Witosa i Orzegowską do Zabrzańskiej. Ruch w kierunku Rudy Śląskiej prowadzony będzie bez zmian.

Utrudnienia w ruchu 14.03.10 Modrzewskiego Witosa

(06.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Powstańców Warszawskich

 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że trwają prace remontowe nawierzchni jezdni ul. Powstańców Warszawskich. Wprowadzono zawężenie jezdni; utrudnienia potrwają do 8 marca.

Utrudnienia w ruchu 14.03.06 Powstańców Warszawskich

(03.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

W związku z trwającą przebudową ul. Strzelców Bytomskich informujemy o kolejnych utrudnieniach z tym związanych:
1.W rejonie skrzyżowania z ul. Objazdową – w związku z budową kanału deszczowego nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu dla każdego kierunku ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h, praca rozpoczną się 3 marca i potrwają ok. 2 tygodni,
2.Prace w poboczu ul. Strzelców Bytomskich na wysokości ul. Wojciechowskiego,
3.Jednocześnie nadal trwają prace od wjazdu do byłej KWK Powstańców Śl. do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Utrudnienia w ruchu 14.03.03 Strzelców

(20.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

(26.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 28.02.2014r. rozpoczną się prace związane z przebudową jezdni ul. Frenzla w rejonie sklepu Lidl. Na czas robót wprowadzone zostanie zawężenie jezdni. Przewidywany termin zakończenia prac: 31 marzec br.

(20.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że z dniem 25 lutego br na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wjazdu do byłej KWK Powstańców Śl. do skrzyżowania z ul. Sikorskiego rozpoczną się prace ziemne związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Zakres prowadzonych  robót wymusza konieczność zajęcia jednego pasa ruchu istniejącej jezdni ul. Strzelców Bytomskich.

Na czas prowadzenia robót na odcinkach roboczych (odcinki po 50- 100 m)  zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

W celu rozładowania ruchu na zawężonym odcinku drogi  wprowadza się na kierunku  Centrum – Sucha Góra, Tarnowskie Góry zalecany objazd prowadzony w obu kierunkach ulicami: Miejska Dąbrowa - Podleśna – Suchogórska – Łokietka.

Niezależnie od wprowadzonego objazdu istnieje możliwość wykorzystania pozostałej sieci drogowej na kierunku Kraków, Katowice – Bytom - Tarnowskie Góry,  np. Al. Jana Pawła II. 

MZDiM nadmienia, że utrudnienia w ruchu kołowym na odcinku ul. Strzelców Bytomskich przewidzianym do przebudowy tj. od wjazdu do KWK Powstańców Śl. do skrzyżowania ulic Długa - Łokietka będą realizowane odcinkami, co w niektórych sytuacjach wymusi konieczność częściowego zamknięcia dojazdu do zabudowy mieszkaniowej z jezdni głównej.

Utrudnienia w ruchu 14.02.20 Strzelcó Bytomskich

(14.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Wrocławska/Piekarska

 Zgodnie ze zgłoszeniem firmy Tauron informujemy, że z uwagi na prace konserwacyjno-remontowe w dniu 21.02.2014r. w godzinach 8.00-17.00 wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Piekarska - Wrocławska.

Utrudnienia w ruchu 14.02.14 Wrocławska Piekarska

(16.12.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Witczaka

Informujemy, że rozpoczęto budowę pawilonu handlowego przy ul. Witczaka 135, w związku z czym wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Stawowej i Tramwajarzy. Prace prowadzone będą w czterech etapach. Wprowadzono jednostronne zawężenie jezdni na kierunku do Centrum, przy czym w dwóch pierwszych etapach (do dnia 03.01.2013r.) utrzymany dla ruchu kołowego będzie jeden pas ruchu a przejazd będzie się odbywał wahadłowo. Na czas trwania wszystkich etapów wprowadzono obejście dla ruchu pieszego poprzez wyznaczenie tymczasowych przejść dla pieszych przez ul. Witczaka zlokalizowanych przy skrzyżowaniach z ul. Stawową i Tramwajarzy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2014r.

Utrudnienia w ruchu 13.12.16 Witczaka

(21.11.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

Informujemy, że w ramach przebudowy ul. Strzelców Bytomskich rozpoczęły się prace na odcinku od ul. Objazdowej, prowadzącej do Radzionkowa, a wiaduktem kolejowym. Wprowadzono obustronne zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenia prędkości do 40km/h. Prace na ul. Strzelców Bytomskich do skrzyżowania z ul. Długą prowadzone będą etapami. Utrudnienia w ruchu potrwają do października 2014r. O kolejnych zmianach w organizacji w ruchu zostaną Państwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu 13.11.21 Strzelców Bytomskich

(18.11.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Ostatnia i Modrzewskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o planowanych remontach i związanym z tych utrudnieniach:
1)    w dniach 19-20. 11.2013r. na ul. Ostatniej w rejonie Kolonii Zgorzelec,
2)    w dniu 21.11.2013r. – ul. Modrzewskiego w rejonie ul. Ostatniej (remont pasa ruchu w kierunku Rudy Śląskiej).

Utrudnienia w ruchu 13.11.18 Ostatnia Modrzewskiego

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(07.10.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Karola Miarki

 Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 08.10.2013r. rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ul. Karola Miarki na odcinku od ul. Rostka do ul. Matejki. Prace potrwają ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.10.07 Miarki

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(03.10.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Estreichera

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace remontowe w dniach 03.10.2013r.-04. 10.2013r. zamknięta dla ruchu będzie ul. Estreichera.

Utrudnienia w ruchu 13.10.03 Estreichera

(03.10.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Krakowska

Informujemy, że z uwagi na budowę sieci ciepłowniczej od dnia 04.10.2013r. nieczynny będzie odcinek ul. Szymanowskiego oraz ul. Krakowskiej. Na odcinku ul. Józefczaka od Placu Klasztornego do ul. Krakowskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Prace potrwają ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.10.03 Krakowska

(30.09.2013) Prace rozpoczynające się na terenie miasta 30.09.2013

1)ul. Łokietka na odcinku od ul. Blachówka do ul. Wiejskiej – budowa chodnika i ścieżki rowerowej; prace rozpoczną się w dniu 03.10.2013r. i potrwają ok. 3 tygodni,

Utrudnienia w ruchu 13.10.30 Łokietka
2) ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni jezdni; prace rozpoczną się w dniu 30.09.2013r. i potrwają ok. 3 tygodni,

Utrudnienia w ruchu 13.09.30 Poniatowskiego
3) ul. Wiosny Ludów – przebudowa na odcinku od ul. Frenzla do ul. Wierzbowej; prace rozpoczną się w dniu 01.10.2013r. i potrwają ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.30 Wionsny Ludów

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(26.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka

Informujemy, że z uwagi na remont ulicy Siemianowickiej zamknięty dla ruchu kołowego będzie odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Chorzowską do węzła na Al. Jana Pawła II. Objazd do Krakowa prowadzony będzie ul. Witczaka, Kędzierzyńską i Al. Jana Pawła II. Objazd od strony Krakowa do centrum prowadzony będzie Al. Jana Pawła II i ul. Chorzowską. Dojazd mieszkańców do zabudowy przy ul. Siemianowickiej możliwy będzie od ul. Kochanowskiego i od strony Piekar Śl. . Komunikacja miejska od strony dworca autobusowego  prowadzona będzie ul. Matejki i Katowicką w kierunku  ul. Siemianowickiej (z wjazdem od strony ul. Katowickiej w śladzie torowiska tramwajowego). Trasa komunikacji autobusowej w kierunku  Centrum nie ulega zmianie. Roboty rozpoczną się w dniu 01.10.2013r. i potrwają ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.26 Siemianowicka

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(25.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Spacerowa

W ślad za zgłoszeniem firmy Skanska informujemy, że w związku z budową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Łagiewnickiej i Świętochłowickiej, w dniach 25.09.2013r. - 02.10.2013r. zamknięty będzie odcinek ul. Spacerowej. O kolejnych utrudnieniach związanych z budową torowiska zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.25 Spacerowa

(19.09.2013) Utrudnienia w ruchu: "5. Bytomski Półmaraton"

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 22.09.2013r., w związku z biegiem ulicznym „5. Bytomski Półmaraton”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w dzielnicy Miechowice. Bieg prowadzony będzie ulicami Matki Ewy, Dzierżonia, Frenzla, Racjonalizatorów, Francuską, Nickla, Relaksową, Nickla, Felińskiego, Stolarzowicka (odcinek leśny), Nowa, Gruntowa, Opolska, Wolnego, Andersa, Zamkowa, Frenzla, Matki Ewy.

Na czas trwania biegu wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Frenzla od ul. Dzierżonia do skrzyżowania z ul. Racjonalizatorów. Trasa objazdu prowadzić będzie ulicami: Warszawska – Wolnego – Bończyka.

Autobusy komunikacji miejskiej w dniu 22.09.2013r. w godzinach 10.45-14.00 kursować będą po trasach objazdowych:

 1. 1.dla linii nr 14, 20, 92 i 132 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawską, Wolnego, Bończyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Frenzla, bez obsługi przystanków: „Miechowice Park”, „Miechowice Kopalnia” i „Miechowice Francuska” (stanowiska przy ul. Francuskiej), ale z obsługą w zamian przystanków istniejących: „Miechowice pl. Szpitalny”, „Miechowice Lidl” (stanowisko tylko w kierunku do Bytomia) i „Miechowice Francuska” (stanowiska przy ul. Frenzla),
 2. 2.dla linii nr 183 i 623 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawską, Wolnego, Bończyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Stolarzowicką, Zjednoczenia, Reptowską, Bławatkową, gdzie na przystanku „Miechowice Bławatkowa” nastąpi zakończenie trasy i postój autobusów w/w linii. Nie będą obsłuchiwane przystanki: „Miechowice pl. Zamkowy”, „Miechowice Ośrodek Zdrowia [nż]” i „Miechowice Pętla” oraz „Miechowice Park”, „Miechowice Kopalnia”, „Miechowice Francuska” i”Miechowice Lidl”,
 3. 3.dla linii nr 169 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawską, Wolnego, Bończyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Stolarzowicką, Zjednoczenia do ul. Reptowskiej. Nie będą obsługiwane przystanki „Miechowice pl. Słoneczny i „Miechowice Zjednoczenia”,
 4. 4.dla linii 57 w kursach do „Miechowic Pętli”  nie będzie obsługiwany przystanek „Miechowice Ośrodek Zdrowia [nż]” i „Miechowice Pętla”.

Utrudnienia w ruchu 13.09.19 półmaraton

(16.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Szyby Rycerskie

W ślad za zgłoszeniem firmy Skanska informujemy, że w związku z budową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Łagiewnickiej i Świętochłowickiej, w dniach 16.09.2013r (od godz. 17.00) - 23.09.2013r. zamknięty będzie odcinek ul. Szyby Rycerskie. Dojazd do ul. Szyby Rycerskie możliwy będzie od strony ul. Fabrycznej.  O kolejnych utrudnieniach związanych z budową torowiska zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.16 Szyby Rycerskie

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(13.09.2013) Utrudnienia w ruchu: Al. Legionów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  informuje, że w związku z przystąpieniem w dniu 13. września br do remontu nawierzchni jezdni odcinka ulicy Aleja Legionów od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Trasa objazdu do ul. Strzelców Bytomskich prowadzona będzie ulicami:  Tarnogórska - Morcinka.

Ruch kołowy  od strony ul. Strzelców Bytomskich  w kierunku do ul. Olimpijskiej nie ulega zmianie. Prace  remontowe  prowadzone  będą  w dniach 13-15 września.

W dniu  13 września  pas ruchu Al. Legionów w kierunku  ul. Strzelców Byt. będzie frezowany .

Utrudnienia w ruchu 13.09.12 Al. Legionów

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

 (06.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Łagiewnicka

W ślad za zgłoszeniem firmy Skanska informujemy, że w związku z budową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Łagiewnickiej i Świętochłowickiej, w dniach 09.09.2013r-15.09.2013r. zamknięty będzie dojazd do betoniarni przy ul. Łagiewnickiej.  O kolejnych utrudnieniach związanych z budową torowiska zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.06 Łagiewnicka

(06.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tramwajarzy

 Informujemy, że z uwagi na rozpoczynającą się w dniu 09.09.2013r. budowę przyłącza wod-kan niemożliwy będzie dojazd do ul. Tramwajarzy od strony ul. Witczaka. Prace potrwają ok. tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 13.09.06 Tramwajarzy

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(03.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Prusa

Informujemy, że na ul. Prusa trwają prace remontowe sieci ciepłowniczej prowadzone przez PEC Sp. z o.o. W związku z powyższym zamknięty dla ruchu jest odcinek ul. Prusa w obrębie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego. Na czas remontu na ul. Chełmońskiego wprowadzono ruch dwukierunkowy. Przewiduje się, że prace potrwają ok. dwóch tygodni, jednak dokładny termin ich zakończenia nie jest znany. O zakończeniu prac zostaną Państwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.03 Prusa

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(23.08.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

W dniu 26.08.2013r. rozpocznie się przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku ronda autostradowego.

Utrudnienia w ruchu 13.08.23 Strzelców Bytomskich

(20.08.2013) Utudnienia w ruchu: u zbiegu ulic Miechowickiej i Frenzla oraz na Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego

Informujemy, że w dniu 20.08.2013r. firma Eurovia przystępuje do usuwania skutków szkód górniczych u zbiegu ulic Miechowickiej i Frenzla oraz na Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zastosowane będą zwężenia jezdni oraz ograniczenia prędkości. Prace potrwają około miesiąca.

Utrudnienia w ruchu 13.08.20 Miechowicka Frenzla

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(19.08.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Strzelców Bytomskich.

Ul. Siemianowicka  -  od dnia 19 sierpnia br na odcinku ok. 170,0 m  od granicy miasta Bytom –Piekary Śl.   w kierunku centrum miasta  zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna wahadłowa. Jezdnia  ul. Siemianowickiej  zostanie zawężona do jednego pasa ruchu . Ponadto  prace brukarskie  tj przebudowa chodnika i wymiana krawężników  prowadzona będzie na kolejnym odcinku w rejonie ogródków działkowych w kierunku centrum miasta  .

 Ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego – od dnia 19 sierpnia br   w rejonie granicy miasta Bytom/Zabrze na odcinku ok. 80,0 m  prowadzone będą roboty związane z przebudową odwodnienia drogi . Pas ruchu  w kierunku Zabrza zostanie zawężony wprowadzone zostaną również ograniczenia prędkości  do 40 km/h .

Ul. Strzelców Bytomskich – od dnia 19 sierpnia br  planowane jest przystąpienie do robót związanych z przebudową odcinka  ulicy Strzelców Bytomskich  od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku  ronda A-1.

 (13.08.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Armii Krajowej, Tulipanów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o wprowadzonej na stałe zmianie organizacji ruchu: w dniu 3 sierpnia br u zbiegu ulic Armii Krajowej i Tulipanów wprowadzone zostało mini rondo.

Utrudnienia w ruchu 13.08.05 Armii Krajowej Św. Piotra Tulipanów

(19.07.2013) Utrudnienia w ruchu: Pl. Rodła, Ligonia, Łużycka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej wystąpią utrudnienia w ruchu: 1. w dniach  22-26 lipca br wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Łużyckiej na wysokości KWK Centrum – Bobrek. Dojazd do KWK Centrum – Bobrek i ul. Olimpijskiej od strony ul. Wrocławskiej prowadzony będzie ulicami: Wrocławska - Chrzanowskiego – Strzelców Bytomskich - Al. Legionów – Olimpijska.  Dojazd do ul. Wrocławskiej z kierunku północnego prowadzony będzie ulicami: Strzelców Bytomskich - Wrocławska. Zawieszone będzie funkcjonowanie przystanków autobusowych  linii 167 i  176 przy ul. Łużyckiej i Olimpijskiej, 2. w dniach 22-29 lipca br wyłączona  z ruchu kołowego zostanie jedna jezdnia na pl. Rodła. W związku z powyższym zmianie ulegną zasady ruchu na pl. Rodła bowiem druga jezdnia będzie prowadziła ruch dwukierunkowy. Na tym odcinku ograniczony zostanie postój pojazdów, 3. w dniach  22.07 -2.08 br w chodniku ul. Ligonia rozpoczną się prace budowlane. W kolejnym etapie robót, tj. w dniach 31.07-5.08 br przewidywane jest całkowite zamknięcie ul. Ligonia od strony ul. Strzelców Bytomskich.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Ligonia pl. Rodła Łużycka

 PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(19.07.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Krupińskiego , Adolfa Piątka

Od dnia 16.08.2013r. nastąpi trwała zmiana organizacji ruchu na ulicach Krupińskiego i Adolfa Piątka. Na ulicach tych wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy:

 

 1. 1.kierunek ruchu na ul. Krupińskiego: od ul. Modrzewskiego do ul. Orzegowskiej,
 2. 2.kierunek ruchu na ul. Adolfa Piątka: od ul. Orzegowskiej do ul. Modrzewskiego.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Krupińskiego Adolfa Piątka

(18.07.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tarnogórska, Chrzanowskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  informuje, że w dniu 19 lipca w godzinach porannych rozpocznie się remont nawierzchni skrzyżowania ulic Chrzanowskiego – Tarnogórska. Na czas prowadzenia robót  wprowadza się  objazd od strony ul. Strzelców Bytomskich i ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Chrzanowskiego. Objazd prowadzony będzie ulicami: Strzelców Bytomskich – Wrocławską  do Chrzanowskiego. Ul. Chrzanowskiego od strony skrzyżowania  z ul. Strzelców Bytomskich oznakowana będzie znakiem zakazu wjazdu B-2.

Utrzymany będzie wyłącznie ruch kołowy od ul. Wrocławskiej do Strzelców Bytomskich.

Ul. Tarnogóska będzie ulicą  bez przejazdu.  Prace prowadzone będą w dniach 19 , 20 i 21 lipca br.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Chrzanowskiego

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

(18.06.2013) Utrudnienia w ruchu: skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i Kędzierzynskiej

Od dnia 20 czerwca br. rozpoczną się prace remontowe na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 911 (al. Jana Pawła II) i Kędzierzyńskiej.  Remont potrwa do 4 lipca. Wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu.

(17.06.2013) Dni Bytomia

W dniach 21 i 22 czerwca w godz. 15.00-23.00, tj. na czas trwania imprez prowadzonych na pl. Sobieskiego w ramach Dni Bytomia, wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Piłsudskiego od ul. Korfantego do ul. Żołnierza Polskiego  oraz odcinek ul. Podgórnej i Żołnierza Polskiego.
W związku z powyższym wprowadza się trasę objazdu dla ul. Piłsudskiego, która prowadzona będzie ulicami: Piłsudskiego – Korfantego – Smolenia –  Chrobrego  do Piłsudskiego.
Zmianie ulega również trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej:
1.    zawieszone będzie funkcjonowanie przystanku  autobusowego przy pl. Sobieskiego – wprowadzony będzie przystanek zamienny przy ul. Smolenia 35,
2.    trasa przejazdu autobusów linii nr 114 i 192 poprowadzona będzie od ul. Mickiewicza ulicami: Prusa- Chrobrego do Piłsudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim w godzinach 15.00-23.00. 

Utrudnienia w ruchu 13.06.14 Piłsudskiego

(11.06.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Katowicka

Przesyłamy najistotniejsze informacje w związku z remontem torowiska w ul. Katowickiej:

Modernizacja  torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do pl. Kościuszki. Zadanie nr 6 - wykonawca robót: Skanska, inwestor: Tramwaje Śl. S.A.
Zadanie wymaga wyłączenia z ruchu kołowego odcinka ul. Katowickiej od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do pl. Kościuszki.
W okresie prowadzenia robót w torowisku tramwajowym komunikacja pasażerska tramwajowa zostanie przerwana pomiędzy pl. Sikorskiego a kierunkiem Stroszek – zajezdnia i Politechnika – ul. Wrocławska. Tramwaj w kierunku do centrum będzie kursował do ul. Tarnogórskiej. Na ul. Chrzanowskiego zorganizowany będzie przystanek przesiadkowy. Na czas robót wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza autobusami po trasie:
1)    w kierunku Urzędu Miejskiego: Pl. Sikorskiego - Jagiellońska – pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich (z wykorzystaniem przystanku autobusowego) – Wrocławska – Chrzanowskiego – przystanek przesiadkowy,
2)    w kierunku do pl. Sikorskiego: Chrzanowskiego – Strzelców Bytomskich (z wykorzystaniem przystanku autobusowego) - Wrocławska - Kolejowa - pl. Wolskiego – K. Miarki – Moniuszki – pl. Sikorskiego.
Komunikacja tramwajowa z pl. Sikorskiego w kierunku Katowic oraz w kierunku Szombierek, Zabrza i Rudy Śl. nie ulega zmianie.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie podany na stronie internetowej KZK GOP.
Planowany termin rozpoczęcia robót na ul. Katowickiej określa się na dzień 13.06. br., prace będą trwały  ok. 3 tygodni.
Zawieszenie komunikacji pasażerskiej na odcinku pl. Sikorskiego –Urząd Miejski nastąpi w dniu 15.06.br od godzin porannych.
Dla użytkowników drogi wprowadza się dojazd do pl. Kościuszki ulicami Piastów Bytomskich i Gliwicką. Postój Taxi utrzymany jest na ul. Gliwickiej.
Od strony ul. Piekarskiej dojazd do pl. Kościuszki ograniczony jest dla użytkowników wymienionych pod znakiem B-1.

Utrudnienia w ruchu 13.06.10 Katowicka


(31.05.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Dąbrowa Miejska

W dniu 03.06.2013r. firma Dragados przystępuje do remontu ul. Dąbrowa Miejska na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Przy Kopalni. Remont prowadzony będzie etapami: od ul. Podleśnej do ul. Sosnowej oraz od ul. Sosnowej do ul. Przy Kopalni. Ulica Dąbrowa Miejska będzie nieprzejezdna. Objazd do Stolarzowic prowadzony będzie ul. Celną, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Frenzla do ul. Stolarzowickiej. Utrudnienia potrwają do 15.06.2013r.

Utrudnienia w ruchu 13.05.31 ul. Dąbrowa Miejska

(28.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Stolarzowicka - Zjednoczenia

Z uwagi na uroczystości związane z obchodami święta Bożego Ciała oraz odpustem, w dniu 30 maja w godzinach 6.00-19.00 wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Stolarzowickiej od Dalekiej do Felińskiego wraz z ulicą Zjednoczenia.

Utrudnienia w ruchu 13.05.27 Stolarzowicka

(17.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Konstytucji

Informujemy, że w związku z trwającym remontem torowiska w ul. Konstytucji na wysokości ul. Pod Brzozami wprowadzono ruch wahadłowy. Prace potrwają ok. miesiąca.

Utrudnienia w ruchu 13.05.17 Konstytucji

(15.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Rycerska

Z uwagi na trwający remont nawierzchni jezdni ruch kołowy na ul. Rycerskiej będzie ograniczony. Prace potrwają ok. 1 miesiąca.

Utrudnienia w ruchu 13.05.15 Rycerska

(14.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Karola Miarki

W dniach 16-20 maja ze względu na remont nawierzchni jezdni wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinkach ulicy Karola Miarki od ul. Jagiellońskiej do ul. Rostka oraz za skrzyżowaniem z ul. Dojazd.

Utrudnienia w ruchu 13.05.10 Miarki

(07.05.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tarnogórska

W dniach 7-9 maja, z uwagi na prace remontowe nawierzchni jezdni wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Tarnogórskiej od ul. Morcinka do Al. Legionów. 

Utrudnienia w ruchu 13.05.07

(24.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Krakowska 

Informujemy, że od dnia dzisiejszego do piątku, 26.04 br., z uwagi na prowadzone prace remontowe występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Krakowskiej na odcinku od Rynku do ul. Rycerskiej.

Utrudnienia w ruchu 13.04.24 Krakowska

(22.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  w Bytomiu informuje, że w dniu 06.05 br. rozpocznie się remont jezdni ul. Wrocławskiej na wiadukcie pomiędzy ul. Konstytucji a ul. Reja w kierunku centrum miasta. O zakończeniu prac zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie informujemy, że prace na ul. Hutniczej zostały zakończone.

Utrudnienia w ruchu 13.04.22 Wrocławska

(17.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Zabrzańska

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o planowanych na najbliższy czas pracach remontowych na terenie miasta:

1.w dniu 18.04 br. w godzinach wieczornych rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ul. Zabrzańskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia (przy Intermarche) do ul. Karpackiej. Roboty prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych do dnia 21.04 br. Na w/w odcinku wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie,

2.w dniu 22.04 br. rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ul. Zabrzańskiej na odcinku od ul. Kosynierów do wiaduktu przy ul. Wytrwałych. Prace potrwają do 28.04 br.

Utrudnienia w ruchu 13.04.17 Zabrzańska


(15.04.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Powstańców Warszawskich

Informujemy, że w związku z trwającym remontem torowiska ruch pojazdów na ul. Powstańców Warszawskich na wysokości ul. Moniuszki zostanie skierowany na przystosowaną do tego powierzchnię torowiska. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Utrudnienia w ruchu 13.04.15 Powstańcó Warszawskich

(26.02.2013) Remont torowiska: ul. Moniuszki

Od dnia 4.03.br na okres ok. 2 miesięcy zostanie wyłączona z ruchu kołowego ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich do ul. Jagiellońskiej.
Skrzyżowanie ulic Moniuszki – Dworcowa będzie udostępnione wyłącznie na ruchu pieszego.
Dojazd do ul. Dworcowej będzie udostępniony od strony pl. Wolskiego oraz od strony pl. Kościuszki przy ograniczeniach wynikających z przyjętej organizacji ruchu.
Mieszkańcy ul. Moniuszki w okresie prowadzenia robót nie będą mogli dojechać do podwórzy posesji.  
Dojazd do pl. Kościuszki wskazany jest ulicami: ul. Powstańców Warszawskich –Nawrota – Piekarska dla pojazdów do 2,5t lub ul. Powstańców Warszawskich –Nawrota – Smolenia – Chrobrego - Kwietniewskiego – Piekarska dla pojazdów powyżej 2,5t. Trasa objazdu nie będzie oznakowana.

Z uwagi na wykorzystanie ul. Katowickiej dla prowadzenia komunikacji tramwajowej w obu kierunkach nastąpią ograniczenia w możliwości postoju pojazdów na odcinku od pl. Sikorskiego do pl. Kościuszki, postój Taxi zostanie przeniesiony na ul. Gliwicką. Dojazd do ul. Gliwickiej dla pojazdów Taxi będzie dopuszczony od strony ul. Piastów Bytomskich. Na ul. Gliwickiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

W celu utrzymania komunikacji pasażerskiej Bytom – Katowice przyjęto prowadzenie ruchu tramwajowego z wykorzystaniem istniejącego toru w ul. Sądowej, pl. Kościuszki i ul. Katowickiej w obu kierunkach. W związku z powyższym ulica Sądowa wyłączona będzie z ruchu kołowego za wyjątkiem mieszkańców, pojazdów prokuratury i służb komunalnych.
Linie tramwajowe nr 6 i 19 będą kursować z dotychczasowych przystanków końcowych w Bytomiu poprzez ul. Sądową z przystankiem na tej ulicy i dalej pl. Kościuszki i ul. Katowicką do przystanku przy ul. Katowickiej - pl. Sikorskiego, by kontynuować kurs do Katowic.
Linia nr 18 będzie obsługiwała trasę:
1.    Stroszek Zajezdnia – Urząd Miasta – Wrocławska, pętla,
2.    Ruda Śl. – pl. Sikorskiego – Ruda Śl.
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Tramwaje Śląskie. Wykonawcą robót jest Skanska S.A., osobą odpowiedzialną za całość prac jest kierownik robót.
Wszelkie zapytania należy kierować do firmy wykonawczej.

Utrudnienia w ruchu 13.02.26 Moniuszki

(18.02.2013) Uruchomienie sygnalizacji świetlnej: skrzyżowanie ul. Zabrzańskiej i Wyzwolenia

W dniu 23.02.2013r.  o godzinie 12.00 włączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej i Wyzwolenia (przy wjeździe do byłej KWK Szombierki).

(04.02.2013) Wyłączona sygnaliazacja: skrzyżowania Zabrzańska-Wyzwolenia i Wrocławska-Chrzanowskiego

W ślad za zgłoszeniem firmy Tauron, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 06.02br wyłączona będzie sygnalizacja świetlna:

- na skrzyżowaniu ulic Zabrzańska - Wyzwolenia (przy Intermarche) – w godzinach 8.00 - 10.00,

Utrudnienia w ruchu 13.02.04 Zabrzańska Wyzwolenia

- na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – Chrzanowskiego – w godzinach 11.00 – 14.00.

Utrudnienia w ruchu 13.02.04 Wrocł.Chrzanowskiego

(25.01.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Ostatnia

Od 28.01 prowadzone będą prace związane z ułożeniem kabla SN w ul. Ostatniej na wysokości Kolonii Zygmunt nr 4-31. Kabel układany będzie w chodniku. W rejonie wykopu otwartego ruch pieszy sprowadzony będzie na wydzielony z jezdni korytarz zabezpieczony barierami. Wprowadzone będzie oznakowanie znakami ostrzegawczymi z ograniczeniem prędkości do 40 km/h oraz zakazem wyprzedzania. Prace potrwają ok. 10 dni.
Utrudnienia w ruchu 13.01.25 Ostatnia

(11.01.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Północna

Informujemy, że na ulicy Północnej występują utrudnienia w ruchu drogowym związane z awaryjną wymianą sieci wodociągowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zielonej. Prace potrwają do końca stycznia br.
Ponadto trwają prace związane z ułożeniem kabla SN w ciągu ulic: Dworska, Piekarska, Powstańców Śl., Grottgera, Chełmońskiego, Orląt Lwowskich, Mickiewicza i Prusa. Roboty przewidują ułożenie kabla w wykopach otwartych w chodnikach lub zieleńcach, przejścia poprzeczne przez jezdnie wykonane będą metodą przewiertu. Roboty będą miały charakter postępujący. O zakończeniu prac zostaną Państwo powiadomieni.
Utrudnienia w ruchu 13.01.11 Północna

(17.12.2012) Aktualne utrudnienia w ruchu na terenia miasta.

W dniach 18.12-20.12br na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od ul. Długiej do ul. 9-go Maja wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z regulacją studni.
Utrudnienia w ruchu 12.12.17

Jednocześnie informujemy, że utrudnienia w ruchu występują na:
- ul. Hutniczej, gdzie prowadzony był remont jezdni, a prace zostały wstrzymane do odwołania,
- ul. Frenzla od Placu Szpitalnego do ul. Nickla, roboty związane z budową wodociągu, planowany termin zakończenia prac: 23.12.2012r.
Utrudnienia w ruchu 12.12.17 Hutnicza Frenzla

(05.12.2012) Wyłaczenie z ruchu: ul. Hutnicza.

W dniach 6-7 grudnia br. ul. Hutnicza wyłączona będzie z ruchu. Dopuszczony będzie dojazd mieszkańców do posesji.
Utrudnienia w ruchu 12.12.05 Hutnicza

(23.11.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Dworska.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 27.11 br. rozpoczną się prace związane z usuwaniem szkód górniczych w ul. Dworskiej. Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu pasa ruchu, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie. Prace potrwają ok. tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 12.11.23 Dworska

(16.11.2012) Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chroboka, Bluszczowej, Łaszczyka, Niskiej, Przelotowej.

Informujemy, że od dnia 26.11 br zmianie ulegnie organizacja ruchu na ulicach: Chroboka, Bluszczowej, Łaszczyka, Niskiej, Przelotowej. Skrzyżowania tych ulic będą skrzyżowaniami równorzędnymi. Z wyprzedzeniem wprowadzone zostanie oznakowanie informujące o zmianie organizacji ruchu

Utrudnienia w ruchu 12.11.14 Miechowice

(06.11.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska i Miarki

W związku z modernizacją nawierzchni ulic Chorzowskiej i Miarki od wtorku, 06.11br. do 30.11br. na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej, Katowickiej oraz Witczaka wystąpią utrudnienia w ruchu. Prace prowadzone będą etapami.

Etap I przewiduje wykonanie remontu prawej części jezdni ul. Karola Miarki (ruch prowadzony będzie lewą jezdnią, po jednym pasie ruchu dla relacji odpowiednio na Kraków i Katowice) oraz pasów ruchu ulicy Chorzowskiej prowadzących w kierunku Chorzowa (ruch prowadzony dwukierunkowo drugą połówką jezdni). Utrzymany zostaje objazd z ul. Siemianowickiej do Chorzowa poprzez ul. Krakowską i Matejki.

Etap II przewiduje wykonanie remontu lewej części jezdni ul. Karola Miarki oraz łączników z ulicą Matejki (ruch prowadzony będzie prawą częścią jezdni, po jednym pasie ruchu dla relacji odpowiednio na Kraków i Katowice), środkowej części ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania (ruch prowadzony skrajnymi prawymi pasami ruchu) oraz lewej części ulicy Chorzowskiej w kierunku centrum wraz z wlotem ul. Witczaka.

Etap IIA przewiduje rozszerzenie etapu II o rejon skrzyżowania ul. Katowickiej i Matejki - organizacja ruchu jak dla etapu II, z chwilowym (max 1 godz.) zamknięciem ul. Matejki. Zalecany objazd ulicami Piłsudskiego, Kwietniewskiego, Wrocławską, Kolejową, Plac Wolskiego, Karola Miarki.

Etap III przewiduje wykonanie robót na prawej części ul. Chorzowskiej oraz wlotu ul. Siemianowickiej wraz z wlotem ul. Witczaka. Brak będzie możliwości skrętu z ul. Chorzowskiej w ul. Siemianowicką. Objazd w kierunku Siemianowic (DK94) poprzez ulice Witczaka, Kędzierzyńską i Aleję Jana Pawła II.

W etapach II i III ruch komunikacji zbiorowej w kierunku centrum będzie prowadzony objazdem ulicami Kochanowskiego, Brzezińską do ul. Witczaka. Dodatkowo w etapie III ruch komunikacji miejskiej w kierunku Czeladzi poprowadzony będzie łącznikiem ul. Karola Miarki i Katowickiej oraz Katowicką.

Utrudnienia w ruchu 12.11.05 Chorzowska Miarki


(02.11.2012) Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Pawła II

W poniedziałek, 05.11br., na odcinku Alei Jana Pawła II w kierunku Piekar Śląskich (od wysokości ul. Brzezińskiej do ul. Kędzierzyńskiej) rozpocznie się remont bieżący. Utrudnienia w postaci zawężenia jezdni potrwają około tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 12.11.02 Al. Jana Pawła II


(02.11.2012) Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego

Informujemy, że na odcinku Alei Jana Nowaka - Jeziorańskiego od Miechowic do ul. Celnej z powodu naprawy szkód górniczych wystąpią utrudnienia w ruchu. Prace będą wykonywane przy jednostronnym zawężeniu jezdni. W rejonie zawężenia jezdni ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną wahadłową. Prace prowadzone będą odcinkami na części wschodniej i części zachodniej jezdni. Utrudnienia potrwają od środy, 07.11br do ok. 21.11.br.

Utrudnienia w ruchu 12.11.02 Jana Nowaka Jeziorańskiego

(30.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Matki Ewy

Informujemy, że na ul. Matki Ewy trwają roboty związane z budową chodnika. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada 2012r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.30 Matki Ewy

(29.10.2012) Zmiany i ograniczenia w ruchu kołowym obowiązujące w dniach 1 - 2 listopada

Informujemy o zmianach i ograniczeniach w ruchu kołowym obowiązujące w dniach 1 i 2 listopada:
- ul. Powstańców Śląskich - od godz. 6.00 w dniu 1.11.12 do godz. 18.00 w dniu 2.11.12r. wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Powstańców Śląskich od ul. Piekarskiej do ul. Czarnieckiego.
Objazd wyłączonego odcinka ul. Powstańców Śląskich (w tym  komunikacji autobusowej) prowadzony będzie ulicami: Piekarska – Grottgera – Czarnieckiego.

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Powstańców Śląskich
- ul. Piekarska - w dniu 31.10.12r. o godz. 18.00  na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Prusa nastąpi wygrodzenie taśmą chodników i utrzymane będzie do godz. 22.00 dnia 1.11.12r.,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Piekarska
- ul. 9-go Maja – w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 – 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Prywatnej do ul. Wyszyńskiego z kierunkiem ruchu do ul. Wyszyńskiego,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 9-go maja
- ul. Kwiatowa - w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 – 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Mickiewicza z kierunkiem ruchu do Mickiewicza,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Kwiatowa
- ul. Szafranka - w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 – 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Staffa do ul. Alojzjanów z kierunkiem ruchu do ul. Alojzjanów.

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Szafranka

(25.10.2012) Utrudnienie w ruchu: awaria wodociągu ul. Falista

W ślad za otrzymanym zgłoszeniem informujemy, że z powodu awarii wodociągu od dnia dzisiejszego, tj. 25.10 przez około 5-6 dni zamknięty będzie wlot ul. Falistej do ul. Konstytucji (po stronie stacji paliw) oraz wystąpi zawężenie jezdni ul. Konstytucji na tym odcinku. Objazdy prowadzone będą ul. Racławicką i Młodzieżową.

Utrudnienia w ruchu 12.10.25 Falista

(24.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

Miejski Zarząd Drogi Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach 29.10.12r.-12.11.12r. remontowany będzie chodnik przy ul. Chorzowskiej (kierunek Chorzów) od zjazdu w boczną ul. Chorzowską (za stacją paliw BP) do ul. Pszczelnej. Wraz z postępem prac odcinkowo zajęty będzie prawy pas ruchu i wystąpi zawężenie jezdni.

Utrudnienia w ruchu 12.10.24 Chorzowska

(23.10.2012) Planowane remonty: ul. Hutnicza i ul. Żolnierska

- ul. Hutnicza – wymiana krawężników, remont jezdni – od 29.10 - 12.11.12r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.23 Hutnicza

- ul. Żołnierska – od ul. Ptakowickiej do granicy z powiatem tarnogórskim, remont jezdni – 25.10 - 29.10.12r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.23 Żołnierska

(17.10.2012) Węzeł autostradowy

Dopuszczono do ruchu węzeł autostradowy na ul. Strzelców Bytomskich oraz zamknięty dotychczas odcinek ul. Dąbrowa Miejska.
Utrudnienia w ruchu 12.10.17 Strzelców Bytomskich

(12.10.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Chrobrego

 W ślad za zgłoszeniem wykonawcy robót informujemy, że w dniach 15.10-20.10br. z uwagi na budowę przyłącza c.o. do budynku SP nr 4 przy ul. Chrobrego 9 wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Chrobrego na wysokości szkoły. Dojazd do posesji będzie możliwy od strony ul. Piłsudskiego oraz Smolenia. Trasa komunikacji miejskiej przebiegać będzie ulicami Smolenia, Korfantego i Piłsudskiego.


Utrudnienia w ruchu 12.10.12 Chrobrego

(03.10.2012) Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu: Piekarska / Jainty / Wrocławska

Od godz. 16.00 w dniu 06.10.12  do zakończenia robót  w nocy z 07.10.12 na 08.10.12 na czas ułożenia nawierzchni jezdni  wyłączone zostanie z ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Piekarska – Wrocławska – Jainty (po awarii wodociągowej i pracach w torowisku tramwajowym).
Objazd drogi DK 94 do ul. Wrocławskiej odbywać się będzie ul. Piłsudskiego i Strzelców Bytomskich.
Dojazd do ul. Sądowej odbywać się będzie poprzez ul. Webera.
Ul. Kwietniewskiego będzie wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców). Wyjazd z parkingu CH Agora na ulicy Kwietniewskiego do DK94 prowadzony będzie ulicami Jainty, Dzieci Lwowskich, Józefczaka, Piastów Bytomskich, Jagiellońską, poprzez Plac Wolskiego i Powstańców Warszawskich.

Utrudnienia w ruchu 12.10.03 Piekarska

(03.10.2012) Zmiana organizacji ruchu: ul. Pionierów i Robotnicza

Informujemy, że w dniu 15.10.2012r. wprowadzona zostanie stała zmiana organizacji ruchu na ul. Pionierów i Robotniczej. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy:
- ul. Robotnicza – kierunek ruchu od ul. Przemysłowej do ul. Pułaskiego,
- ul. Pionierów – kierunek ruchu od ul. Pułaskiego do ul. Przemysłowej.

Zmiana organizacji ruchu 12.10.03

(01.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Stawowa

W związku z pracami rozbiórkowymi zamknięty w dniu dzisiejszym będzie odcinek ul. Stawowej w rejonie nr 3.

Utrudnienia w ruchu 12.10.01 Stawowa

(27.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

Informujemy, że w  związku z wykonywaniem prac bitumicznych, w rejonie budowy węzła autostradowego w ciągu ul. Strzelców Bytomskich okresowo wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Utrudnienia te wystąpią w dniach 30.09.12 – 02.10.12 poza godzinami szczytu.

Utrudnienia w ruchu 12.09.27 Strzelców Byt

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 28.09.2012r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych na ul. Frenzla związanych z likwidacją szkód górniczych. Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Elsnera w stronę Zabrza na długości ok. 50m oraz na wysokości Placu Szpitalnego. Na długości robót wystąpi ruch wahadłowy sterowany przez osoby uprawnione. Wlot ul. Matki Ewy do ul. Frenzla zostanie zamknięty, dojazd do ul. Matki Ewy od ul. Dzierżonia. Prace potrwają ok. tygodnia. Roboty na odcinku ul. Frenzla od Racjonalizatorów do Dzierżonia rozpoczną się po zakończeniu tego etapu prac.

Utrudnienia w ruchu 12.09.26 Frenzla

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich - Długa

W ślad za zgłoszeniem firmy TAURON informujemy, że w dniu 28.09br w godzinach 8.00-12.00 wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Długiej.

Utrudnienia w ruchu 12.09.26 Strzelców Bytomskich-Długa

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Jainty / Piekarska / Wrocławska

Informujemy, że w dniu 28.09br o godz. 7.30 rozpoczną się prace remontowe torowiska tramwajowego  na skrzyżowaniu ulic Jainty / Piekarskiej / Wrocławskiej. Zamknięty zostanie wlot ul. Piekarskiej do ul. Wrocławskiej. Prace potrwają do niedzieli, 30.09br. Czynny będzie lewy pas ruchu do jazdy na wprost i w lewo. Dojazd do ul. Sądowej możliwy będzie od ul. Kwietniewskiego i Jainty.

Utrudnienia w ruchu 12.09.25 Jainty

(19.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

W dniu jutrzejszym rozpoczną się prace remontowe na ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Głowackiego/Prokopa do ul. Karola Miarki. W pierwszej kolejności remontowane będą chodniki, później jezdnie. Prace potrwają ok. 2 miesięcy.

Utrudnienia w ruchu 12.09.19 Chorzowska

(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu: IV Półmaraton Bytomski

W dniu 23.09.12r. odbędzie się „4 Półmaraton Bytomski". Rozpoczęcie biegu: godz.11.00, zakończenie: godz. 14.00.

Trasa maratonu przebiegać będzie ulicami Matki Ewy - Dzierżonia – Frenzla - Racjonalizatorów – Francuska – Nickla – Relaksowa – Nickla - Felińskiego - Stolarzowicka (odcinek leśny) – Nowa – Gruntowa - Opolska - Wolnego – Andersa - Zamkowa - Frenzla - Matki Ewy. Bieg prowadzony będzie w/w trasą dwukrotnie.

Dla odcinka ul. Frenzla (DK 94) od Dzierżonia do skrzyżowania z ul. Racjonalizatorów wyznaczony będzie objazd ulicami: Warszawska - Wolnego – Bończyka. W dniu 21.09.br nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Bończyka przez wprowadzenie znaków B-36 z tabliczką obowiązywania i T- 24 oraz wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego.

mapa2


(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

W dniu 24.09.12 rozpoczną się prace remontowe na odcinku ul. Frenzla od ul. Racjonalizatorów do ul. Dzierżonia.

Utrudnienia w ruchu 12.09.14 Frenzla

(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu skrzyżowanie ul. Ptakowickiej i Żołnierskiej

Rozpoczęły się prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Ptakowickiej. Utrudnienia potrwają do listopada br.
Zamknięty jest wlot ul. Ptakowickiej do ul. Żołnierskiej od strony ul. Czecha. Wlot w kierunku Ptakowic utrzymany będzie przy połówkowym zajęciu jezdni. W ul. Żołnierskiej ruch kołowy odbywać się będzie wahadłowo. Całość skrzyżowania objęta będzie sygnalizacją świetlną. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków autobusowych:
- dla kierunku do Gliwic przystanek będzie zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Ptakowicką naprzeciw posesji nr 74-76,
- dla kierunku do Tarnowskich Gór przystanek będzie zlokalizowany w rejonie nr 97 a przed skrzyżowaniem z ul. Kościuszki.

Utrudnienia w ruchu 12.09.14 Ptakowicka - Żołnierska

(31.08.2012) Aktualne utrudnienia w ruchu na terenie miasta

1.    Zabrzańska – budowa kanalizacji deszczowej – do ok. 30.10.12
2.    Elsnera – zawężenie jezdni z uwagi na zły stan techniczny budynku przy ul. Elsnera
3.    Chorzowska – remont – zakończenie w dniu dzisiejszym (31.08.12)
4.    Frenzla – remont - zakończenie prac do ok. 7.09.12
5.    Celna – budowa łącznicy do Obwodnicy Północnej - do 30.09.12
6.    Prace w pobliżu obiektów autostrady A1 :
      - Przyjemna, Rokitnicka
      - Obwodnica Północna, Hajdy
      - Strzelców Bytomskich
      - Dąbrowa Miejska

(24.08.2012) Zmiany organizacji ruchu: budowa autostrady A-1 oraz
                         Obwodnicy Północnej

1.    w dniu dzisiejszym tj. 24.08.2012. nastąpi otwarcie dla ruchu drogowego ulicy Celnej – odcinek pomiędzy ulicami Zachodnia a Miejska Dąbrowa, czyli  po wiadukcie leżącym nad autostradą A-1,

2.    w związku z budową węzła autostradowego „Bytom” w dniu 25.08.2012. od godz. 6.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu drogowego ul. Miejska Dąbrowa – odcinek od ulicy Celnej do ul. Strzelców Bytomskich. Brak możliwości zjazdu/wjazdu z/na ul. Strzelców Bytomskich na/z ul. Miejska Dąbrowa ,
Objazdy w kierunku dzielnicy Stolarzowice:
- ul. Strzelców Bytomskich z kierunku Tarnowskie Góry – w ul. Łokietka lub Obwodnicą Północną do ul. Celnej i dalej ul. Miejska Dąbrowa,
- ul. Strzelców Bytomskich z kierunku Centrum – Obwodnicą Północną do ul. Celnej i dalej ul. Miejska Dąbrowa,
- Obwodnicą Północną od strony Piekar Śląskich - do ul. Celnej i dalej ul. Miejska Dąbrowa,
- od strony drogi DK 88 (kierunek od Gliwic) – ul. Miechowicką do ulicy Konstytucji, następnie ul. Celną do ul. Miejska Dąbrowa lub poprzez dzielnicę Bytomia Miechowice ,
- z dzielnicy Stolarzowice ul. Suchogórską i Łokietka do ul. Strzelców Bytomskich,
- z dzielnicy Karb i Bobrek – ul. Miechowicką do skrzyżowania z Obwodnicą Północną .
Uwaga.
Nadal występują utrudnienia w ruchu w ciągu ulicy Celnej (odcinek od ul. Wrocławskiej do Obwodnicy Północnej – ruch wahadłowy) związane z budową południowej łącznicy Obwodnicy Północnej,

3.    w nocy z dnia 24.08.2012. na dzień 25.08.2012. nastąpi otwarcie dla ruchu drogowego Obwodnicy Północnej Miasta (al. Jana Nowaka Jeziorańskiego) na całej swej długości czyli odcinek od ul. Celnej do skrzyżowania ulic DK 94 i DK 88 (ul. Miechowicka i Ks. J. Frenzla)
Uwaga.
Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego likwiduje się na stałe możliwość  wjazdu na Obwodnicę Północną w kierunku Piekar Śląskich , Katowic i Krakowa dla pojazdów jadących od ul. Celnej.
Jednocześnie nie będzie możliwości zjazdu „w lewo” na ul. Celną dla pojazdów jadących nowo otwartym odcinkiem Obwodnicy Północnej od strony DK 94 i DK 88.

Ze względu na zmiany w organizacji ruchu, nowe tablice wyznaczające objazdy prosimy kierujących pojazdami o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.


(13.08.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

W dniu 16.08.2012. rozpocznie się remont ulicy Miechowickiej (droga krajowa nr 94) na odcinku od skrzyżowania Miechowicka – Konstytucji – Wrocławska do miejsca przebudowy tej ulicy związanej z budową Obwodnicy Północnej.
Udostępniony dla ruchu pozostanie 1 pas ruchu na każdej z jezdni, po wyremontowaniu których ruch zostanie przerzucony na sąsiednie pasy ruchu – również po jednym na każdej jezdni. Ulega również zmianie program sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wrocławska - Konstytucji - Miechowicka.
Czas remontu przewidziany jest na 2 tygodnie.

(03.08.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Zabrzańska

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 6 sierpnia, w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zabrzańskiej, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od ul. Wyzwolenia (przy Kościele i Intermarche) do drogi dojazdowej do szybu „Krystyna”. Utrudnienia w ruchu przewidziane są do końca września.

Utrudnienia w ruchu 12.08.03 Wyzwolenia

(20.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

W dniu dzisiejszym rozpoczną się zapowiadane prace na ul. Chorzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczelną do granicy miasta: w pierwszej kolejności rozebrane zostaną wysepki przy wyjeździe z Tesco oraz część pasa dzielącego jezdnie ul. Chorzowskiej. Remont ul. Chorzowskiej rozpocznie się od jezdni prowadzącej w stronę centrum Bytomia. Ruch dwukierunkowy prowadzony będzie jezdnią w kierunku Chorzowa. Na całym obszarze robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40km/h. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Katowickiej, Miłej i Okrężnej odbywać się będzie po sfrezowanej nawierzchni remontowanej jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Chorzowska

(20.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Jainty, Kwietniewskiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 21.07.2012r. w związku z pracami Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Piekarskiej i Wrocławskiej. Wyjazd z ul. Piekarskiej do ul. Wrocławskiej odbywać się będzie tak jak obecnie, natomiast dojazd do poczty w ul. Piekarskiej odbywać się będzie objazdem: ul. Powstańców Warszawskich, Nawrata.

Utrudnienia w ruchu 12.07.20

(09.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu na ul. Chorzowskiej. W bieżącym tygodniu rozpocznie się remont jezdni na odcinku od ul. Pszczelnej do granicy miasta. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Chorzowska

(09.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 09.07.2012r. rozpocznie się remont ul. Frenzla na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Racjonalizatorów. W pierwszej kolejności remontowane będą chodniki, następnie jezdnia. Remont potrwa do ok. 10.09.2012r.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Frenzla

(04.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach 6-7 lipca 2012r. ze względu na remont nawierzchni jezdni wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Frenzla na odcinku od Placu Szpitalnego do ul. Elsnera. Ruch na przedmiotowym odcinku ul. Frenzla odbywać się będzie wahadłowo.

Utrudnienia w ruchu 12.07.04 Frenzla

(22.06.2012) Utrudnienie w ruchu: VI Bytomska Noc Świętojańska

W związku z organizowaną na Placu Sobieskiego VI Bytomską Nocą Świętojańską, w dniach 22-23 czerwca  w godzinach 18.00-24.00 wystąpią ograniczenia w ruchu kołowym. Nastąpi wyłączenie z ruchu:
- ul. Piłsudskiego od ul. Korfantego do ul. Strażackiej,
- ul. Podgórnej od Placu Grunwaldzkiego do ul. Piłsudskiego,
- ul. Żołnierza Polskiego na odcinku od ul. Smolenia do ul. Piłsudskiego.
Trasa objazdu będzie oznakowana.

Utrudnienia w ruchu 12.06.21 Sobieskiego

(22.06.2012) Utrudnienie w ruchu: Rokitnicka

W ślad za zgłoszeniem firmy Dragados Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu na ul. Rokitnickiej przy obiekcie autostradowym. W dniach 23.06.2012-24.06.2012 ze względu na malowanie ustroju nośnego ruch wstrzymywany będzie w cyklach 15-minutowych. Ruch wznawiany będzie do upłynnienia i wstrzymywany na kolejne 15 minut.  Utrudnienia w ruchu wystąpią w godz.  8.00 - 20.00.

Utrudnienia w ruchu 12.06.21 Rokitnicka

(18.06.2012) Utrudnienie w ruchu: Żołnierska,  Łagiewnicka-Stolarzowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o zakończeniu remontu ul. Celnej na odcinku od ul. Falistej do Obwodnicy.
Ponadto informujemy, że w bieżącym tygodniu wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Żołnierskiej oraz Łagiewnickiej/Świętochłowickiej, gdzie prowadzone będą prace remontowe studzienek kanalizacyjnych.
Informujemy również, że przejezdny jest odcinek ulicy Miechowickiej (DK nr 94) od skrzyżowania w Karbiu w stronę Gliwic i Miechowic. Na dalszym odcinku ruch odbywa się po wiadukcie w ciągu ulic Miechowicka / Frenzla (DK94). Od strony Miechowic można jechać prosto w stronę Bytomia i w prawo w stronę Gliwic (na DK88). Od strony Bytomia prosto w stronę Miechowic / Strzelec Opolskich oraz w lewo w stronę Gliwic / CH Plejada.

(12.06.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Elsnera

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że ze względu na prace przy zabezpieczeniu budynku przy ul. Elsnera 3 nastąpi zawężenie jezdni ul. Elsnera.

Utrudnienia w ruchu 12.06.12 Elsnera

(06.06.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje o zmianie organizacji ruchu na ulicy Miechowickiej w związku z budową Obwodnicy Północnej. Od dnia 7 czerwca ruch odbywać się będzie jezdnią północną (w kierunku Gliwic). Nitka południowa zostanie zamknięta.

Utrudnienia w ruchu 12.05.22 Miechowicka

(28.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Celna

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że z dniem 29.05.2012r. rozpocznie się remont ul. Celnej na odcinku od ul. Falistej do Obwodnicy. Ruch będzie się odbywał przy sterowaniu ręcznym. Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 12.05.29 Celna

(22.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 23 maja ok. godz. 9.00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej. Ruch prowadzony będzie osobnymi jezdniami dla każdego z kierunków ruchu.

Utrudnienia w ruchu 12.05.22 Miechowicka

(18.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu w ślad za zgłoszeniem firmy P.P.H.U. ELMAT informuje, że od dnia 21.05.2012r. rozpoczną się prace ziemne związane z budową linii kablowej na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od ul. Leśnej do ul. Odrzańskiej. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 12.05.18 Strzelców Bytomskich

(14.05.2012) Utrudnienie w ruchu na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Powstańców Warszawskich

Zgodnie ze zgłoszeniem Tauron, Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Powstańców Warszawskich (przy areszcie) - w dniu 21 maja w godzinach 8.00-12.00.

Utrudnienia w ruchu 05.14 Wrocławska

(14.05.2012) Utrudnienie w ruchu na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Krzyżowej

Zgodnie ze zgłoszeniem Tauron, Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Krzyżowej (zjazd na Łagiewniki) - w dniu 15 maja w godzinach 11.00-14.00.

Utrudnienia w ruchu 05.14 Chorzowska

(11.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Wrocławska

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniach 16 i 17 maja wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Wrocławskiej. Na odcinku od ul. Niedźwiadka-Okulickiego do ul. Didura remontowany będzie pas ruchu w kierunku Miechowic.

[AKTUALIZACJA 16.05] : Planowany remont został przeniesiony na dzień 19.05 (sobota).

Utrudnienia w ruchu Wrocławska

(10.05.2012) Utrudnienie w ruchu: al. J. Nowaka-Jeziorańskiego przy Dworskiej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniach 12 i 13 maja br. (sobota i niedziela) prowadzone będą roboty na obiekcie mostowym WA 433 autostrady A-1, zlokalizowanym w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (Obwodnica) w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską.
W związku z powyższym w ciągu al. Jeziorańskiego w rejonie obiektu w godzinach 7.00-18.00 wystąpią utrudnienia polegające na cyklicznym, ok. 15-minutowym, wstrzymywaniu ruchu kołowego.

Utrudnienia w ruchu al.Jeziorańskiego przy Dworskiej

(07.05.2012) Utrudnienia w ruchu - Objazd DK88

Miejski Zarząd Dróg i Mostów przekazuje informację wykonawcy robót budowy III odcinka Obwodnicy Północnej - w dniu dzisiejszym wprowadzona zostanie zmiana tymczasowej organizacji ruchu. Objazd DK 88 do Gliwic dla samochodów osobowych prowadzony będzie ul. Frenzla, ul. Bobrecką oraz drogą techniczną przy stacji benzynowej. Dla pozostałych pojazdów objazd będzie prowadzony ulicami Frenzla i Hutniczą.

Utrudnienia w ruchu objazdy DK88

(07.05.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Witczaka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od dnia dzisiejszego prowadzone będą prace remontowe nawierzchni jezdni ul. Witczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Prusa (pierwotnie planowane na 2 i 4 maja). Utrudnienia potrwają kilka dni. O zakończeniu prac zostaną Państwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu Witczaka 2-4 maja

(30.04.2012) Awaria sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania Strzelców Bytomskich-                          Chrzanowskiego-Piłsudskiego

W dniu 30.04 .br w rejonie skrzyżowania Strzelców Bytomskich-Chrzanowskiego- Piłsudskiego będą prowadzone roboty związane z usuwaniem awarii na sieci  kanalizacji sanitarnej . Wyłączony zostanie  wjazd w ul. Chrzanowskiego  z ul. Strzelców Bytomskich i ul. Piłsudskiego  . Objazd do ul. Chrzanowskiego prowadzony będzie ul. Strzelców Byt. do Wrocławskiej . Nie ulega zmianie wyjazd z ul. Chrzanowskiego w kierunku do ul. Strzelców Byt. . Utrudnienia w ruchu będą trwały do usunięcia awarii.

(02,04.05.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Witczaka

W dniach 2 i 4 maja wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Witczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Prusa. Utrudnienia spowodowane będą robotami remontowymi nawierzchni jezdni.

Utrudnienia w ruchu Witczaka 2-4 maja

(25.04.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Matejki

W dniu dzisiejszym rozpoczął się remont nawierzchni jezdni ul. Matejki na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Katowickiej. Utrudnienia potrwają do dnia 28 kwietnia.

Utrudnienia w ruchu Matejki 25.04

 

(23.04.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Ostatnia i Szyb Zachodni

W dniach 23-27 kwietnia wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Ostatniej i Szyb Zachodni w związku z remontem w ramach bieżącego utrzymania dróg.


(20.04.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Racjonalizatorów

 W dniach 24-28 kwietnia - frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Racjonalizatorów w rejonie skrzyżowania z ul. Energetyki - prace prowadzone będą przy ruchu wahadłowym.

W dniach 21 oraz 23-27 kwietnia prowadzone będą prace na ul. Zabrzańskiej oraz Konstytucji – uzupełnianie ubytków.

Utrudnienia w ruchu Racjonalizatorów

(11.04.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

W dniu 11 kwietnia wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej. Wyłączony z ruchu będzie odcinek jezdni  w kierunku Gliwic, a ruch dwukierunkowy prowadzony będzie jezdnią w kierunku centrum Bytomia.

Utrudnienia w ruchu Miechowicka 11.04

(19.03.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Bończyka

W związku ze zgłoszeniem awarii kanalizacji Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia dzisiejszego zamknięta dla ruchu będzie ul. Bończyka w okolicy nr 4-6. Na odcinkach dopuszczonych do ruchu odbywać się będzie ruch dwukierunkowy. Usuwanie awarii potrwa ok. 4-5 dni.

Utrudnienia w ruchu - Bończyka

(19.03.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Łużycka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w związku z modernizacją wodociągu wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Łużyckiej. Nastąpi zawężenie jezdni ul. Łużyckiej i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu - Łużycka

(12.03.2012) Utrudnienia w ruchu: skrzyżowanie ul. Zabrzańskiej i Wyzwolenia

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Wyzwolenia (skrzyżowanie przy kościele i Intermarche) Miejski Zarząd Dróg i Mostów przekazuje informację Eurovia Polska S.A.: w dniu 13.03.2012r. zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na całkowitym zamknięciu wylotu ul. Wyzwolenia do ul. Zabrzańskiej oraz połowy jezdni ul. Zabrzańskiej. Utrudnienia w ruchu związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej potrwają prawdopodobnie do 17.03.2012r.

Utrudnienia w ruchu zabrzańska-wyzwolenia

(07.03.2012) Zakończyły się prace związane z montażem progów zwalniających
                         na ul. Korczaka

(02.03.2012) Utrudnienie na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Kwietniewskiego

 W związku z awarią torowiska na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Kwietniewskiego do jutra, tj. 3 marca do godz. 11.00, wyłączony z ruchu będzie pas ruchu ul. Kwietniewskiego na dojeździe do ul. Piekarskiej.

Utrudnienia w ruchu Kwietniewskiego przy Piekarskiej

(02.03.2012) Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i Wyzwolenia

W najbliższym tygodniu zmieniona zostanie organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i Wyzwolenia (w rejonie nowego kościoła). Wprowadzone zostanie tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome. Prosimy o szczególną ostrożność.

Utrudnienia w ruchu zabrzańska-wyzwolenia


(02.03.2012) Zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej

W poniedziałek 5 marca zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul. Miechowickiej od ul. Konstytucji do budowanej obwodnicy. Nastąpi wyłączenie z ruchu odcinków jezdni ul. Miechowickiej, przy czym ruch dwukierunkowy będzie się odbywał naprzemiennie po jezdni w kierunku Gliwic i centrum Bytomia.

Utrudnienia w ruchu Miechowicka bez mapy


Pozostałe utrudnienia w ruchu:

 • ul. Rokitnicka - rejon ulicy Pochyłej i Paderewskiego - trwają roboty związane z budową wiaduktu autostradowego,
 • ul. Szymanowskiego - po pożarze budynku kina "Gloria" wyłączony z użytkowania jest chodnik i pas postojowy ulicy po stronie budynku,
 • ul. Strzelców Bytomskich - w rejonie skrzyżowania z ul. Miejska Dąbrowa – prowadzone są roboty związane z  budową autostrady A-1,
 • Obwodnica – na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Nałkowskiej – prowadzone są roboty związane z budową wiaduktu autostrady A-1.

Wyłączenia z ruchu:

 • ul. Hajdy - zamknięta dla ruchu drogowego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Nowy Dwór. Ulice Hajdy i Nowy Dwór stają się drogami bez przejazdu, dojazd do ulicy Hajdy możliwy jest od ulicy Nałkowskiej, dojazd do ulicy Nowy Dwór możliwy jest od Obwodnicy Północnej. Zamknięcie związane jest z budową obiektu inżynierskiego dla autostrady A-1,
 • ul. Celna - zamknięty odcinek od ul. Miejska Dąbrowa do ul. Zachodniej w związku z budową tunelu drogowego dla autostrady. Objazd prowadzony jest ul. Strzelców Bytomskich i Obwodnicą Północną,
 • ul. Przyjemna – wyłączony z ruchu kołowego jest środkowy odcinek drogi związany budową wiaduktu drogowego dla autostrady A-1. Dojazd do zabudowy jednorodzinnej utrzymany jest od strony ul. Żołnierskiej lub od strony skrzyżowania ulic Ptakowicka - Suchogórska bez przejazdu środkowym odcinkiem tej ulicy.

Szczegółowa mapa utrudnień

Utrudnienia, objazdy oraz inne przydatne dla kierowców informacje, dostępne są także w Internetowym Serwisie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych, pod  adresem: sitplan.um.bytom.pl

mapa utrudnien

W związku z organizowaną na Placu Sobieskiego IV Bytomską Nocą Świętojańską, w dniach 22-23 czerwca  w godzinach 18.00-24.00 wystąpią ograniczenia w ruchu kołowym. Nastąpi wyłączenie z ruchu:

- ul. Piłsudskiego od ul. Korfantego do ul. Strażackiej,

- ul. Podgórnej od Placu Grunwaldzkiego do ul. Piłsudskiego,

- ul. Żołnierza Polskiego na odcinku od ul. Smolenia do ul. Piłsudskiego.

Trasa objazdu będzie oznakowana.