Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Abonamenty

Abonamenty - wnioski elektroniczne
W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski na abonamenty można składać drogą elektroniczną adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Celem wydania abonamentu należy przesłać wypełniony odpowiedni wniosek, potwierdzenie wniesienia opłaty, zdjęcie dowodu rejestracyjnego, ewentualnie inne niezbędne dokumenty. Po weryfikacji wniosku pracownik działu Strefy Płatnego Parkowania skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu wydania abonamentu w MZDiM ul. Smolenia 35.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 39 69 750


Abonamenty wydawane są na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty dla:

1) Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony
2) Samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony
Abonament dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony upoważnia wyłącznie do parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych na jezdni lub zatokach postojowych.
Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentów nie podlega zwrotowi.
Abonament jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.


ABONAMENT MIESZKAŃCA typu „M”
• Abonament typu "M" uprawnia mieszkańców SPP do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie.
• Abonament typu "M" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami co musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub są użytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, spełniającej wymogi określone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu opłaty 12,50 zł/miesiąc kalendarzowy
• Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" lub „MSPP” tylko na jeden pojazd samochodowy.
• Abonament typu "M" wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy kalendarzowych, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.
• W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "M" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
• Abonament typu "M" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
• Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) dokument tożsamości wnioskodawcy
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę leasingu lub najmu długoterminowego, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT MIESZKAŃCA typu „MSPP”
• Abonament typu "MSPP" uprawnia mieszkańców SPP do postoju pojazdu w całej SPP
• Abonament typu "MSPP" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami co musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub są użytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, spełniającej wymogi określone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu opłaty 50,00 zł/miesiąc kalendarzowy
• Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" lub „MSPP” tylko na jeden pojazd samochodowy
• Abonament typu "MSPP" wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy kalendarzowych, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.
• W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "MSPP" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
• Abonament typu "MSPP" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
• Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) dokument tożsamości wnioskodawcy
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę leasingu lub najmu długoterminowego, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT MIESZKAŃCA typu „BYTOM”
• Abonament typu "BYTOM" uprawnia mieszkańców SPP do postoju pojazdu w całej SPP
• Abonament typu "BYTOM" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na terenie miasta Bytomia i są właścicielami, współwłaścicielami co musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub są użytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, spełniającej wymogi określone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu opłaty 250,00 zł/miesiąc kalendarzowy
• Abonament typu "BYTOM" wydaje się na okres od 1 do 12 miesięcy kalendarzowych, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na terenie miasta Bytomia.
• W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "BYTOM" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
• Abonament typu "BYTOM" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
• Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) dokument tożsamości wnioskodawcy
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę leasingu lub najmu długoterminowego, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT PRZEDSIĘBIORCY TYPU „P”
• Abonament typu "P" uprawnia przedsiębiorców do postoju na dwóch ulicach określonych w abonamencie
• Abonament typu "P" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącymi właścicielami, współwłaścicielami co musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub użytkownikami na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, spełniającej wymogi określone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu opłaty 150,00 zł/miesiąc kalendarzowy
• Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P" tylko na jeden pojazd samochodowy.
• Abonament typu „P” wydaje się na okres od 1 do 12 miesięcy kalendarzowych
• Abonament typu "P" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
• Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę leasingu lub najmu długoterminowego, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem pojazdu na jej podstawie
• Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P" nie podlega zwrotowi.
• Abonament typu "P" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT PRZEDSIĘBIORCY TYPU „PSPP”
• Abonament typu "PSPP uprawnia przedsiębiorców do postoju pojazdu w całej SPP
• Abonament typu "PSPP" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze miasta Bytomia, będącymi właścicielami, współwłaścicielami co musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub użytkownikami na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, spełniającej wymogi określone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu opłaty 250,00 zł/miesiąc kalendarzowy
• Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "PSPP" tylko na jeden pojazd samochodowy.
• Abonament typu „PSPP” wydaje się na okres od 1 do 12 miesięcy kalendarzowych
• Abonament typu "PSPP" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
• Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Bytomia;
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę leasingu lub najmu długoterminowego, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem pojazdu na jej podstawie
• Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "PSPP" nie podlega zwrotowi.
• Abonament typu "PSPP" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>

ABONAMENT typu „K”
• Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze mogą występować o uzyskanie abonamentu na czasowe korzystanie z wyznaczonego zastrzeżonego stanowiska postojowego tzw. Koperty na obszarze SPP
• Warunkiem uzyskania abonamentu typu „K” jest uzyskanie pozytywnej opinii MZDIM w sprawie lokalizacji koperty oraz jej fizyczne wyznaczenie na obszarze SPP
• Prawo do korzystania z koperty uzyskuje się po uprzednim uiszczeniu opłaty w kwocie wynikającej z iloczynu zadeklarowanej przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy ilości miesięcy korzystania z koperty i opłaty zryczałtowanej i opłaty zryczałtowanej w wysokości 500,00 zł/miesiąc, począwszy od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
• Prawo do korzystania z koperty nabywa się na okres od 3 do 12 miesięcy
• Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest wydany przez MZDiM identyfikator obejmujący numer koperty, jej lokalizację oraz czas, na jaki została opłacona.
• Zajęcie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do MZDiM i operatora SPP.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>