Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Prawo o ruchu drogowym

Zasady ruchu drogowego reguluje ustawa z dn. 20 czerwca 1997 "Prawo o ruchu drogowym". Szczeg?owe informacje oraz tekst jednolity dost?pne s? na stronie http://isap.sejm.gov.pl/