Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zaj?cia pasa drogowego

Zaj?cie pasa drogowego wymagaj?ce decyzji administracyjnej
w trakcie prowadzenia robt

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym
dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zawieszenie reklamy w pasie drogowym
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urz?dze? w pasie drogowym
dokument PDF


Pozwolenie na zaj?cie pasa drogowego na prawach wy??czno?ci
w celu prowadzenia handlu

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF


Uzyskanie pozwolenia na zaj?cie pasa drogowego celem prowadzenia robt

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF
wniosek (bez naruszania nawierzchni) - dokument PDF