Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Regulamin korzystania z tras rowerowych wytyczonych w Dolinie Bytomki

1. Jazda rowerem uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny korzystać z tras rowerowych pod opieką dorosłych.

3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych, zaś zasady pierwszeństwa na tych drogach określają przepisy o ruchu drogowym.

4. W miejscu gdzie szlak rowerowy przecina się lub łączy ze szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.

5. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się czasowych ograniczeń, m.in. wygrodzeń i oznakowania wskazującego miejsce niebezpieczne lub trasę zamkniętą.

6. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowania do warunków panujących na trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pieszych, itp.

7. Jazdę rowerem można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla rowerzysty.

8. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz regulaminu korzystania z tras rowerowych na obszarze.Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu