Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Aktualne oferty

W przypadku posiadania przez jednostkę wolnych stanowisk urzędniczych, zatrudnianie pracowników przebiega zgodnie z treścią Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2018.1260 j.t.).

Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny.

Aplikacje należy składać wyłącznie w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w jego treści.

Aktualne oferty dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MZDiM.