Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Majątek drogowy miasta

Drogi:

 • krajowe dł. 29,56 km pow. ok. 312.400 m2
 • wojewódzkie dł. 5,52 km pow. ok. 83.400 m2
 • powiatowe dł. 55,90 km pow. ok. 492.000 m2
 • gminne dł. 119,87 km pow. ok. 821.700 m2

Razem długość dróg wynosi 210,85 km a powierzchnia jezdni ok. 1.710.500 m2

Obiekty inżynierskie:

 • mosty, wiadukty, kładki, przejścia - razem 30 szt.

Odwodnienie dróg:

 • wpusty uliczne – 5 300 szt.
 • rowy przydrożne - 86 km
 • przepusty - 7 szt.

Oświetlenie uliczne:

 • 10 093 szt.  punktów oświetlenia ulicznego

    oświetlenie:

 • 5. przejść podziemnych, jednej kładki dla pieszych,
 • 5. placów,
 • 4. parków,
 • 2. tuneli (w tym jeden w budowie),
 • 5 szt. -  przyłączy energetycznych na dwóch placach.

Urządzenia inżynierii ruchu:

 • sygnalizacje świetlne - 57 obiektów
 • znaki pionowe - 6.000 szt.
 • oznakowanie poziome - 35.000 m2