Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Maj?tek drogowy miasta

Drogi:

 • krajowe d?. 29,56 km pow. ok. 312.400 m2
 • wojewdzkie d?. 5,52 km pow. ok. 83.400 m2
 • powiatowe d?. 55,90 km pow. ok. 492.000 m2
 • gminne d?. 119,87 km pow. ok. 821.700 m2

Razem d?ugo?? drg wynosi 210,85 km a powierzchnia jezdni ok. 1.710.500 m2

Obiekty in?ynierskie:

 • mosty, wiadukty, k?adki, przej?cia - razem 30 szt.

Odwodnienie drg:

 • wpusty uliczne 5 300 szt.
 • rowy przydro?ne - 86 km
 • przepusty - 7 szt.

O?wietlenie uliczne:

 • 10 093 szt.  punktw o?wietlenia ulicznego

    o?wietlenie:

 • 5. przej?? podziemnych, jednej k?adki dla pieszych,
 • 5. placw,
 • 4. parkw,
 • 2. tuneli (w tym jeden w budowie),
 • 5 szt. -  przy??czy energetycznych na dwch placach.

Urz?dzenia in?ynierii ruchu:

 • sygnalizacje ?wietlne - 57 obiektw
 • znaki pionowe - 6.000 szt.
 • oznakowanie poziome - 35.000 m2