Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zrealizowane

Przebudowa ul. Frenzla


Przebudowa ul. Wierzbowej


Przebudowa ul. Ja?minowejPrzebudowa skrzy?owania ul. Wroc?awskiej z ul. RejaPrzebudowa al. Jana Paw?a IIBudowa drogi gminnej pomi?dzy ul. Orzegowsk? a ul. Konstytucji w Bytomiu


Przebudowa ul. Zgody


Przebudowa ul. Kokota


Przebudowa ul. Kawki


Przebudowa ul. Holeczkw


 
Budowa drg dojazdowych do placwek o?wiatowych: Szko?y Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach
 


 
Budowa muru oporowego ul. Rycerska


 
Przebudowa drg wraz z budow? kanalizacji desczowej na O?. Srebrne Stawy ul. Golfowa
 Budowa dojazdu i parkingu przy ul. ?wi?toch?owickiej 3a w BytomiuPrzebudowa ul. Strzelcw Bytomskich na odcinku od ul. Wroc?awskiej poprzez rondo autostradowe A1 przy ul. D?browa Miejska do ul. D?ugiej w Bytomiu
 


 
Przebudowa uk?adu komunikacyjnego Placu Wolskiego w Bytomiu


 
Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ul. B?awatkowej do ul. Dalekiej realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Stolarzowickiej na odcinku od ul. Rokitnickiej do skrzy?owania z ul. Feli?skiego-Nowa - etap I i od ul. B?awatkowej do ul. Frenzla - etap II


Budowa sygnalizacji drogowej na skrzy?owaniu ulic Ptakowickiej (powiatowa) z ul. ?o?niersk? (DK-78) w Bytomiu
 Budowa sygnalizacji drogowej na skrzy?owaniu Al. Jana Paw?a II z ul. K?dzierzy?sk? w Bytomiu
 Przebudowa skrzy?owania ul. Zabrza?skiej z ul. Wyzwolenia oraz zjazdem do by?ej KWK Szombierki"
 Budowa chodnika w ci?gu ulicy Ptakowickiej (Grniki) na odcinku od ?o?nierskiej do granicy miasta Bytomia wraz z kanalizacj? odwadniaj?c?Przebudowa ulicy Dembowskiego w Miechowicach
 


 
Przebudowa ulicy D?ugosza w MiechowicachPrzebudowa ulicy Dolomitowej
 


 
Przebudowa ulicy Energetyki
 Przebudowa ulicy Lazarwka
 


 
Przebudowa ulicy Obro?cw Westerplatte
 


 
Przebudowa ulicy Partyzantw
 


Remont ulicy Siemianowickiej Przebudowa ulicy Sportowej
 


Budowa sygnalizacji drogowo tramwajowej na przystanku Pod Brzozami w ci?gu ul. Konstytucji


 
Przebudowa ul. Szyma?y


Przebudowa ulicy Wi?zowej


 
Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszy?skiego w Bytomiu


 
Przebudowa ul. Wiosny Ludw
 


Przebudowa ul. Wi?niowej w Bytomiu


 
Przebudowa ulicy Wieniawskiego