Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Bud?et Obywatelski

Zadania zrealizowane w ramach bud?etu obywatelskiego 2014:

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Pi?karskiej, stanowi?cej dojazd do gara?y. 
Zakres rzeczowy: Przebudowano 330m2 ul. Pi?karskiej.


Budowa chodnika przy ul. Nickla 103/115 (obok Nibylandii)
Zakres rzeczowy: Wybudowano 75m2 chodnika przy ul. Nickla.


Budowa chodnika wraz ze ?cie?k? rowerow? oraz wyznaczenie przej?cia dla pieszych  na skrzy?owaniu ul. Suchogrska/Podle?na
Zakres rzeczowy: Wybudowano chodnik wraz ze ?cie?k? rowerow? z kostki brukowej betonowej o pow. 240m2 wraz z wyznaczeniem przej?cia dla pieszych.


Budowa peronu autobusowego na skrzy?owaniu ul. Gombrowicza i ul. Ko?ciuszki
Zakres rzeczowy: Wybudowano peron autobusowy z kostki brukowej o pow. 38,50 m2.


Budowa parkingu przy ul. Prokopa w Bytomiu.
Zakres rzeczowy: Wybudowano parking z p?yt betonowych a?urowych o powierzchni 385m2.


Zadania zrealizowane w ramach bud?etu obywatelskiego 2015:

Utworzenie parkingu na 40 miejsc parkingowych przy ulicy Hlonda. W ramach zadania wykonano oko?o 500 m2 parkingu z kostki betonowej.


Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obr?bie p?tli autobusowej przy ul. Feli?skiego
Zakres rzeczowy: Wykonano now? nawierzchni? asfaltow? o pow. 2030 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 420 m2.


Modernizacja chodnika wraz z rewitalizacj? ro?linn? parku oraz ma?? architektur? przy ul. Piecucha 12 i 12a
Zakres rzeczowy: Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 565 m2, ustawiono ?awki oraz wykonano adaptacj? starej misy fontanny na klomb z nasadzeniami.


Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacj? terenw zielonych.
Zakres rzeczowy: Przebudowano ulic? Mickiewicza na odcinku od skrzy?owania z ulic? Prusa do skrzy?owania z ulic? Powsta?cw ?l?skich. Przebudowano chodniki z kostki betonowej pow. 2350 m2 wraz z zjazdami z kostki kamiennej pow. 552 m2, wykonano miejsca postojowe z p?yt a?urowych pow. 684 m2 wraz z renowacj? terenw zieleni pow. 895 m2.