Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Budżet Obywatelski

Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2014:

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Piłkarskiej, stanowiącej dojazd do garaży. 
Zakres rzeczowy: Przebudowano 330m2 ul. Piłkarskiej.


Budowa chodnika przy ul. Nickla 103/115 (obok Nibylandii)
Zakres rzeczowy: Wybudowano 75m2 chodnika przy ul. Nickla.


Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych  na skrzyżowaniu ul. Suchogórska/Podleśna
Zakres rzeczowy: Wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową z kostki brukowej betonowej o pow. 240m2 wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych.


Budowa peronu autobusowego na skrzyżowaniu ul. Gombrowicza i ul. Kościuszki
Zakres rzeczowy: Wybudowano peron autobusowy z kostki brukowej o pow. 38,50 m2.


Budowa parkingu przy ul. Prokopa w Bytomiu.
Zakres rzeczowy: Wybudowano parking z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 385m2.


Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2015:

Utworzenie parkingu na 40 miejsc parkingowych przy ulicy Hlonda. W ramach zadania wykonano około 500 m2 parkingu z kostki betonowej.


Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego
Zakres rzeczowy: Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 2030 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 420 m2.


Modernizacja chodnika wraz z rewitalizacją roślinną parku oraz małą architekturą przy ul. Piecucha 12 i 12a
Zakres rzeczowy: Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 565 m2, ustawiono ławki oraz wykonano adaptację starej misy fontanny na klomb z nasadzeniami.


Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.
Zakres rzeczowy: Przebudowano ulicę Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Prusa do skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Przebudowano chodniki z kostki betonowej pow. 2350 m2 wraz z zjazdami z kostki kamiennej pow. 552 m2, wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych pow. 684 m2 wraz z renowacją terenów zieleni pow. 895 m2.