Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Uwaga kierowcy! Utrudnienia drogowe na ul. Kolejowej

W zwi?zku z remontem nawierzchni drogowej wjazdu na dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej, z czwartku na pi?tek /z 21 na 22 lipca/ do niedzieli 24 lipca wyst?pi? utrudnienia drogowe na odcinku od skrzy?owania ul. Kolejowej z ul. Wycz?kowskiego do zjazdu z ul. Kolejowej do dworca autobusowego.

W zwi?zku z remontem nawierzchni jezdni nieprzejezdne b?d? prawy oraz ?rodkowy pas ruchu od skrzy?owania ul. Kolejowej z ul. Wycz?kowskiego do zjazdu z ul. Kolejowej do dworca autobusowego. Tym samym nie b?dzie rwnie? mo?liwo?ci skr?tu z ul. Kolejowej do Centrum Handlowego Auchan /dojazd b?dzie mo?liwy tylko od strony ul. Chrzanowskiego/ oraz do stacji paliw Orlen przy ul. Kolejowej.

Uwaga! Prace b?d? realizowane w zale?no?ci od panuj?cych warunkw atmosferycznych. Prosimy kierowcw o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do zmian w organizacji ruchu.
Z kolei od poniedzia?ku, 25 lipca do pi?tku 29 lipca b?d? realizowane cz?stkowe naprawy nawierzchni jezdni na pozosta?ym odcinku ul. Kolejowej, pocz?wszy od skrzy?owania z ul. Wroc?awsk?.