Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Og?oszenie o prac? - umowa zleceniePoszukujemy osb ch?tnych do pomalowania urz?dze? na placach zabaw usytuowanych na terenie Gminy Bytom w ramach umowy zlecenia.
Planowany termin wykonania prac: do 2 miesi?cy od dnia podpisania umowy zlecenia.

Zapewniamy podstawowe narz?dzia do wykonania umowy zlecenia: farby, p?dzle, rozpuszczalniki, ta?my malarskie, szczotki do czyszczenia itp.

Zleceniobiorca zobowi?zany jest do:

  • oczyszczenia i pomalowania urz?dze?
  • pobrania farb i narz?dzi z Zaplecza Technicznego w Bytomiu przy ul.Tarnogrskiej 1A
  • zapewnienia we w?asnym zakresie ?rodkw ochrony osobistej (ubranie robocze, r?kawice itp.)
  • dojazdu do miejsca wykonywania zlecenia na w?asny koszt.

Zainteresowanych prosimy o zg?oszenie telefoniczne pod nr tel. (32) 420 77 80 w celu umwienia terminu spotkania w naszej siedzibie do dnia 22 lipca 2022 roku do godziny 15:00