Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach

Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkachDo ko?ca sierpnia potrwaj? prace zwi?zane z nowymi nasadzeniami ro?lin wieloletnich. Ekipy pracownikw dzia?u zieleni Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw mo?na by?o ju? spotka? m.in. przy ul. Miarki na wje?dzie w ul. Chorzowsk? oraz na wysepce przy ul. Rostka.

Pracownicy pojawi? si? tak?e przy ul. Witczaka (od numeru 18 do 34), gdzie na obszarze oko?o 140 mkw. obejmuj?cym pasy zieleni przydro?nej, b?d? sadzi? rudbeki? b?yskotliw?, rozplenic? japo?sk? czy pi?ciornika krzewiastego Red Ace. Pomara?czowe r?e i niebieskie sza?wie omszone zasadzone zostan? na skwerze przy ul. G?owackiego 6. Powstan? tam dwa klomby po 20 mkw.

Na miejskie tereny powracaj? ro?liny z babcinych ogrdkw. - To sprawdzone gatunki urozmaicaj?ce bior?norodno?? zielonych enklaw w mie?cie. B?dziemy je sadzi? na pl. Jana w Stolarzowicach. Do tych gatunkw nale??: dere? Syberian Pearls, czerwono kwitn?cy pigwowiec Nicoline, liliowce i krwawniki. ??cznie obsadzone zostanie oko?o 240 mkw. - mwi Gabriela Kad?ubek z dzia?u zieleni Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw.

?adniejszy b?dzie te? ma?y skwer przy ul. Zabrza?skiej w okolicy nr  67, gdzie na oko?o 18 mkw. posadzona zostanie lawenda w?skolistna, berberys czy irga.

Ro?liny, ktre znios? wiele

Nowe nasadzenia pojawi? si?  te? w ?agiewnikach. Na skrzy?owaniu ul. Krzy?owej i ?wi?toch?owickiej zaplanowano posadzenie tawu?y japo?skiej Golden Carpet, perowski ?obodolistnej. Jak zaznaczaj? miejscy ogrodnicy, s? to ro?liny odporne na trudne miejskie warunki.

Zmieni si? te? otoczenie jednego z najstarszych zabytkw Bytomia - krzy?a pokutnego przy ul. ?w. Cyryla i Metodego, przy ktrym posadzona zostanie surfinia Vistabella, ipomea o bordowych li?ciach.

Nasadzenia pojawi? si? tak?e na rondzie przy ul. Celnej, gdzie ?wirowa opaska zostanie zast?piona ??tymi i czerwonymi berberysami, przy ul. Jagodnik i w pasie drogowym przy ul. Olimpijskiej, gdzie zostan? posadzone r?e.

Planowane do nasadze? egzemplarze s? dobrane pod wzgl?dem gatunkowym, tak by by?y atrakcyjne w r?nych porach roku pod wzgl?dem wizualnym i dostosowane do istniej?cych warunkw glebowych, nas?onecznienia i odporno?ci na susz?.

Nowe nasadzenia pojawi? si? tak?e:

  • przy ul. Krakowskiej - uzupe?nienie ?ywop?otu, ligustr pospolity, tawu?a, klomb z r?owym pi?ciornikiem Pink Beauty i ??t? rudbeki?,
  • przy ul. Witczaka /Siemianowickiej - pojawi? si? nasadzenia kwitn?cych bylin i kolorowych krzeww, cz??ciowo usuni?te zostan? rozro?ni?te stare krzewy i powstanie klomb z?o?ony z  perukowca podolskiego, perowski ?obodo listnej i trzmieliny na pniu,
  • przy Urz?dzie Stanu Cywilnego - dosadzenie cisw wzd?u? chodnika i hortensji,
  • na wysepce przy ul. Wroc?awskiej/Chrzanowskiego - nasadzenia hortensji, rozplenicy japo?skiej, koleusa o ciemnych czerwonych li?ciach,
  • na skwerze Kobierskiego - uzupe?nienie nasadze? o hortensj? krzewiast?, funkie, powojniki bylinowe pachn?ce, obsadzenie skarp ro?linami pn?cymi,  r?owymi i czerwonymi powojnikami oraz rdestwk? Auberta,
  • wysepka przy ul. Pi?sudskiego/Wo?niaka - nasadzenia rozplenicy japo?skiej, trzmieliny i surfinii.

Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach