Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymieniona

Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymienionaNa pierwszym odcinku ulicy Katowickiej od ul. Matejki do ul. Korfantego, w torze w kierunku centrum miasta, zakończyła się wymiana uszkodzonych i klawiszujących płyt w jezdni oraz na torowisku. Prace zlecone przez spółkę Tramwaje Śląskie oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, zostały zrealizowane na podstawie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót związanych z przebudową torowiska i układu drogowego w ul. Katowickiej - firmę NDI Sopot SA.

- Prace w jednym torze, na pierwszym odcinku, gdzie zostały wskazane usterki, zostały już zakończone. Położone nowe płyty muszą jednak trwale związać się z podłożem - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu. - Z informacji przekazanych przez Wykonawcę, we wtorek 19 lipca zostanie wznowiony ruch samochodowy na remontowanym odcinku, celem sprawdzenia nacisku na płyty, a tym samym skuteczności wykonania napraw. Po okresie dwóch tygodni, będziemy mogli ocenić, czy zastosowania technika klejenia płyt się sprawdziła. Jeżeli tak będzie, wówczas na całej Katowickiej uszkodzone płyty zostaną wymienione. Na ten moment prace gwarancyjne nie zostały odebrane - dodaje Paweł Wittich z MZDiM-u.

Przypomnijmy, że w połowie 2021 roku na ul. Katowickiej z udziałem wykonawcy zostały wskazane uszkodzenia w płytach granitowych. Uszkodzenia pojawiły się na krawędziach płyt, widoczne były także liczne spękania, wykruszenia, a także odspojenie części płyt od podłoża. Wykonawca zobowiązał się wówczas, że dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone płyty oraz wdroży nowy sposób klejenia płyt w oparciu o zaprawy i żywice epoksydowe, które pozwolą w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

Jeżeli zastosowana przez wykonawcę - firmę NDI Sopot SA technika klejenia płyt sprawdzi się, prace na ul. Katowickiej będą kontynuowane w sierpniu. O szczegółach kolejnych prac na następnych odcinkach ul. Katowickiej, gdzie występują również popękane i uszkodzenie płyty, będziemy informować na stronie www.bytom.pl na początku sierpnia.

Warto podkreślić, że firma NDI Sopot SA udzieliła spółce Tramwaje Śląskie SA gwarancji na wykonane roboty na całym odcinku przebudowanego torowiska i jezdni w ul. Katowickiej. Dzięki temu wszystkie realizowane prace wykonywane są na podstawie gwarancji, co oznacza, że zarówno Miasto Bytom, jak i spółka Tramwaje Śląskie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymieniona Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymieniona Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymieniona Trwają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza część zniszczonych i uszkodzonych płyt została wymieniona