Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Na ul. Powsta?cw ?l?skich i ul. Sandomierskiej dzi? b?d? jutro rozpoczn? si? prace zwi?zane z remontem cz?stkowym nawierzchni drg, prace mog? potrwa? do 19.07.2022 r. Zako?czenie robt jest uzale?nione od warunkw atmosferycznych.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.