Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Wi?cej zieleni i nowe meble na bytomskim Rynku

Monta? mebli miejskich na RynkuNa Rynku rozpocz?? si? monta? mebli miejskich, na ktrych posiedzimy i pole?ymy w otoczeniu zieleni, ktra tak?e pojawi si? w samym sercu miasta. Zagospodarowanie ma?ej architektury i zieleni na Rynku to projekt rozwijany przez Miejski Zarz?d Drg i Mostw przez ostatnie dwa lata.

Prace zwi?zane zazielenieniem p?yty Rynku rozpocz??y si? dwa sezony temu, po usuni?ciu z Rynku chorych klonw i platanw. Wwczas w ich miejscu pojawi?y si? nowe drzewa, krzewy i ro?liny w donicach oraz nowe pergole i ?awki.

- Projekt ten spotka? si? z du?ym poparciem mieszka?cw, ktrzy od dawna apelowali o ziele? na Rynku, a realizowane obecnie przez firm? Fiori Sp. z o.o. przedsi?wzi?cie jest kontynuacj? odnowy zieleni na Rynku. Widzimy jak ch?tnie bytomianie korzystaj? z modu?owych rozwi?za? na Rynku, dlatego rozszerzamy t? stref?. Zobaczymy, czy spe?ni oczekiwania mieszka?cw - mwi Przemys?aw Wrona, dyrektor Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw.

Le?aki i hu?tawki pod zielonym dachem

Przemierzaj?c bytomski Rynek mo?na ju? zobaczy? ekipy montuj?ce segmenty z siedziskami, stalowe pergole z elementami zielonego dachu oraz hu?tawk?, a tak?e donice ze stolikami m.in. do gry w szachy. Na Rynku pojawi? si? te? le?aki. W ramach projektu zamontowane zostan? stela?e do istniej?cych ?awek, dodatkowe kratki na pn?cza, a tak?e pod?wietlone zostan? rwnie? istniej?ce pergole.

Nowe meble b?d? wykonane z materia?w pochodz?cych z recyklingu - m.in. przetworzonych tekstyliw, opakowa? foliowych i metalu z recyklingu. S? przystosowane do monta?u w r?nych przestrzeniach, dlatego je?li nie sprawdz? si? na Rynku, b?d? mog?y zmieni? lokalizacj?.

W cieniu na Rynku Nadanie Rynkowi przyja?niejszego charakteru to przede wszystkim wzbogacenie przestrzeni o ziele?. I tak w ramach zagospodarowania ma?ej architektury i zieleni na Rynku pojawi? si? nasadzenia 7 drzew, 2 krzeww, 86 sztuk bylin, 12 sztuk pn?czy i ro?lin jednorocznych.

- Poniewa? ju? kilka lat temu w donicach przy pergolach zosta?y nasadzone pn?cza i nie wszystkie si? przyj??y, uzupe?niamy istniej?ce pergole o kratownice oraz sadzimy wi?ksze sadzonki - odporniejsze na trudne warunki, jakie panuj? na nas?onecznionym Rynku i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne - mwi Przemys?aw Wrona.

Wkrtce kratownice zarosn? pn?czami z gatunkw glicynii, milinem ameryka?skim oraz rdestwk? Auberta - ro?linami, ktre wykazuj? du?? wytrzyma?o?? i zdolno?ci regeneracyjne.

- Rynek wymaga gruntownej przebudowy i ponownego zaprojektowania jego funkcji. Do czasu pozyskania ?rodkw zewn?trznych na dofinansowanie takiej przebudowy, b?dziemy systematycznie aran?owa? ziele? na Rynku. Stan? kolejne donice z zieleni? oraz pergole z pn?czami i drzewkami. Wiem, ?e to nie zast?pi du?ych drzew, ale do czasu przebudowy Rynku b?dzie przynajmniej namiastk? zieleni - mwi prezydent Mariusz Wo?osz.

Zagospodarowanie ma?ej architektury i zieleni na Rynku kosztowa?o ponad 493 tys. z?.

Monta? mebli miejskich na Rynku Monta? mebli miejskich na Rynku Monta? mebli miejskich na Rynku Monta? mebli miejskich na Rynku