Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

D4N 8292 kopiaKiedy ?ar leje si? z nieba, wytchnienia mo?na szuka? w cieniu... lub pod wodn? kurtyn?, ktre stan??y w centrum Bytomia. Na ulice wyjecha?y rwnie? polewaczki, ktre w najgor?tsze dni, a wi?c w czwartek i pi?tek /30 czerwca i 1 lipca/ b?d? kursowa?y w centrum miasta.

Kurtyny wodne stan??y na Rynku oraz placu Sobieskiego. To specjalna konstrukcja wyposa?ona w dysze, ktre tworz? orze?wiaj?c? mgie?k? sch?adzaj?c? powietrze. W upalne dni kurtyny stoj? w Bytomiu od rana do godzin wieczornych.

Z kolei polewanie ulic wod? powoduje nie tylko sch?adzanie ich nawierzchni, ale tak?e zmniejszanie temperatury powietrza w najbli?szej okolicy. Sp?ukiwane s? rwnie? py?y z nawierzchni jezdni co pozytywnie wp?ywa na jako?? powietrza, ktrym oddychamy.

W gor?ce dni lepiej ograniczy? do minimum przebywanie w pe?nym s?o?cu mi?dzy 10.00 a 18.00. Dotyczy to zw?aszcza osb starszych, dzieci i wszystkich cierpi?cych na choroby uk?adu oddechowego i kr??enia.

D4N 8295 kopiaD4N 8297 kopiaD4N 8299 kopia

Kurtyny wodne