Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

D4N 8178 kopiaPark im. Franciszka Kachla, wybrany niedawno przez internautw najpi?kniejszym zielonym miejscem na ?l?sku w oglnopolskim plebiscycie na ulubione zielone przestrzenie w miastach i regionach, zyska dodatkowe o?wietlenie w rejonie Stawu P?nocnego. W?a?nie rozpocz??y si? prace ziemne zwi?zane z przygotowaniem do monta?u 42 nowych latarni aluminiowych na wybranych alejkach. Inwestycja ma na celu nie tylko popraw? bezpiecze?stwa, ale rwnie? sprawi, ?e miejsce to b?dzie bardziej dost?pne i przyjazne mieszka?com. Warto?? ca?ej inwestycji to ponad 500 tys. z?.

- Sukcesywnie poprawiamy jako?? o?wietlenia w Bytomiu. Do?wietlenie alejek w Parku Kachla w rejonie Stawu P?nocnego to efekt pr?b, jakie zg?aszali mieszka?cy naszego miasta, ktrzy w?a?nie ten rejon parku najcz??ciej wybieraj? na spacery - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia. - Teraz dzi?ki realizowanej inwestycji, jeszcze podczas tegorocznych wakacji b?dzie mo?na spacerowa? wieczorem po do?wietlonych, wybranych alejkach wok? stawu p?nocnego - dodaje wiceprezydent Micha? Bieda.

Jeszcze w wakacje pospacerujemy p?nym wieczorem alejkami wok? Stawu P?nocnego

Do?wietlenie alejek przy Stawie P?nocnym 42 nowymi latarniami to dobra wiadomo?? nie tylko dla osb spaceruj?cych, ale tak?e biegaczy, ktrzy cz?sto wybieraj? alejki wok? stawu, do codziennego treningu. Dzi?ki nowemu o?wietleniu spacery oraz treningi b?d? mo?liwe tak?e p?nym wieczorem.

Warto doda?, ?e zamontowane zostan? latarnie aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym z oprawami w technologii LED z ustawialnym progiem redukcji strumienia i sterowaniem detekcj? ruchu. Ponadto wykonawca inwestycji - firma Zak?ad Instalacji Elektrycznych ZREP Sp?ka Jawna z Bytomia - wybuduje tak?e ziemn? lini? kablow? o ??cznej d?ugo?ci oko?o 1 km.

Ca?a inwestycja warta jest 500 tys. 726 z?, a jej realizacja zostanie zako?czona jeszcze w lipcu.

D4N 8180 kopiaD4N 8183 kopiaD4N 8185 kopiaD4N 8186 kopiaD4N 8187 kopia D4N0073 kopia D4N0074 kopia D4N0078 kopia D4N0084 kopia

Autor: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek