Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.KATOWICKIEJ

W ?lad za zg?oszeniem otrzymanym od Wykonawcy planuj?cego rozpocz?cie prac gwarancyjnych w ci?gu ul.Katowickiej, Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od poniedzia?ku tj. 27.06.2022r. (od godzin porannych) przedmiotowa ulica zostanie zamkni?ta na odcinku od skrzy?owania z ul.Korfantego do skrzy?owania z ul.Matejki .

Na wy?ej wskazanym odcinku zostanie utrzymany ruch tramwajowy oraz pieszych i rowerzystw. Na czas prowadzonych robt zostan? wyznaczone objazdy: dla kieruj?cych poruszaj?cych si? od strony zachodniej w kierunku ul.Matejki objazd zostanie poprowadzony ulicami Korfantego i Krakowsk?, natomiast dla kieruj?cych poruszaj?cych si? od strony wschodniej w kierunku ul.Katowickiej objazd zostanie  poprowadzony ulicami Krakowsk?, Jzefczaka i Piastw Bytomskich.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.