Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

TYMCZASOWE UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. WITCZAKA

Tymczasowe utrudnienia - ulica WitczakaW zwi?zku z prowadzeniem robt drogowych zwi?zanych z remontem bie??cym drg, utrudnienia na powy?szej drodze b?d? obowi?zywa? od dnia 22.06.2022r. i mog? potrwa? do 30.06.2022r.
Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac.
Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.