Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

W zwi?zku z organizacj? przez Bytomskie Centrum Kultury imprezy plenerowej Dni Bytomia 2022 informujemy, ?e w nocy z dnia 21 na 22 czerwca 2022 r. nast?pi wy??czenie z ruchu placu Jana III Sobieskiego. Zamkni?ty zostanie parking od strony ul. Pi?sudskiego oraz dojazd na plac od strony ul. ?o?nierza Polskiego.

Ponadto w nocy z dnia 23 na 24 czerwca wy??czona z ruchu ko?owego zostanie ul. Pi?sudskiego na odcinku od ul. Korfantego do ul. ?o?nierza Polskiego. Zamkni?ciu ulegn? rwnie? ulice przyleg?e tj. ul. Podgrna na odcinku od ul. Pi?sudskiego do pl. Grunwaldzkiego oraz ?o?nierza Polskiego na odcinku od ul. Pi?sudskiego do ul. Smolenia. Wyznaczony objazd ul. Pi?sudskiego (DK-94) b?dzie prowadzi? ulicami: Korfantego Smolenia Chrobrego. Wy??czony z obs?ugi przystanek Bytom Plac Sobieskiego zostanie przeniesiony na ul. Smolenia przy posesji nr 31. Ponadto wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Korfantego od ul. Pi?sudskiego do ul. Soko?a oraz na odcinku ul. Smolenia od ul. Korfantego do ul. ?o?nierza Polskiego. Zmianie ulegn? rwnie? miejsca postoju TAXI, ktre wyznaczone zostan? na pl. Grunwaldzkim oraz na jednokierunkowym odcinku ul. Korfantego.

W dniach imprezy obowi?zywa? b?dzie zakaz zatrzymywania si? na odcinku ul. Pi?sudskiego, Podgrnej, Korfantego oraz na odcinku ul. ?o?nierza Polskiego a strefa imprezy b?dzie wygrodzona od ruchu ko?owego zaporami betonowymi. Kierowcy, ktrzy nie dostosuj? si? do ustawionego z kilkudniowym wyprzedzeniem oznakowania musz? si? liczy? z konsekwencj? odholowania pojazdu.

Szczeg?owe informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej na czas zamkni?cia ul. Pi?sudskiego mo?na uzyska? na stronie: https://www.metropoliaztm.pl/pl/

Likwidacja objazdu i przywrcenie ruchu na ul. Pi?sudskiego nast?pi w nocy z dnia 26 na 27 czerwca, natomiast udost?pnienie parkingu na pl. Sobieskiego planowane jest w dniu 27 czerwca w godzinach wieczornych, po zako?czeniu demonta?u sceny.


Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.