Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu

Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchuWzmocnienie konstrukcji jezdni i wymiana warstw bitumicznych, rozbirka i ponowne wykonanie wyniesionego przej?cia dla pieszych z kostki betonowej, a tak?e regulacja w?azw kana?owych i wpustw ulicznych oraz wprowadzenie przy przej?ciu dla pieszych przy ul. Stolarzowickiej pasw z kostki integracyjnej. To najwa?niejsze prace, jakie wykonano ju? na skrzy?owaniu ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach, ktre zosta?o ju? dopuszczone do ruchu.

Na skrzy?owaniu trwaj? jeszcze prace porz?dkowe, jak rwnie? wykonawca b?dzie realizowa? roboty zwi?zane z malowaniem pasw na wyniesionym przej?ciu dla pieszych, co mo?e powodowa? jeszcze czasowe utrudnienia w ruchu - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw w Bytomiu.

W zwi?zku z dopuszczeniem skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej do ruchu od dzisiaj 15 czerwca zosta?y przywrcone sta?e trasy kursowania linii nr 135, 169, 176, 183, 623, 623N oraz 735. Wi?cej szczeg?w dotycz?cych rozk?adu jazdy dost?pnych jest na stronie Zarz?du Transportu Metropolitalnego.

Przypomnijmy, ?e przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej jest realizowana z bud?etu miasta, a ca?a inwestycja jest warta 524 tys. z?.

Przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach to ju? czwarta inwestycja realizowana ze ?rodkw bud?etu miasta. Dwie z nich zosta?y ju? oddane do u?ytku, to ulica Strzelcw Bytomskich II oraz boczna ulica Wo?niaka, z kolei na ulicy Gwareckiej trwaj? intensywne prace - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu

Autor zdj?? : Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek