Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dzia? Administracji i Decyzji Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e wnioski o wydanie zezwole? na handel pod cmentarzami w okresie  Wszystkich ?wi?tych przyjmowane b?d? od dnia 12 wrze?nia br. od godziny 7.15 w pokoju 222.
Przypominamy, ?e wnioski na handel pod cmentarzami dla stanowisk ca?orocznych nale?y sk?ada? do tutejszej jednostki na 30 dni przed zako?czeniem obowi?zywania wcze?niejszej decyzji.

Dzia? Administracji i Decyzji Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e wnioski                         o wydanie zezwole? na handel pod cmentarzami w okresie  Wszystkich ?wi?tych przyjmowane b?d? od dnia 12 wrze?nia br. od godziny 7.15 w pokoju 222.

Przypominamy, ?e wnioski na handel pod cmentarzami dla stanowisk ca?orocznych nale?y sk?ada? do tutejszej jednostki na 30 dni przed zako?czeniem obowi?zywania wcze?niejszej decyzji.