Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Ruszył przetarg na kluczową dla miasta inwestycję

IMG 4299Po rozstrzygnięciu przetargu będzie przebudowa układu drogowego oraz sieci kanalizacyjnej w części ul. Piłsudskiego.

Wiosna i lato to okres wzmożonych opadów deszczu, które niejednokrotnie doprowadziły do podtopień terenów w naszym mieście. Najpoważniejsza sytuacja od wielu lat ma miejsce w ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się zlewnia dla obszaru Śródmieścia, obejmująca około 500 ha. Miasto podjęło starania mające na celu zapobieganie temu zjawisku. Najpierw na zlecenie gminy przygotowany został raport dotyczący pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, a następnie miasto pozyskało blisko 30 mln zł środków rządowych na przebudowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ul. Piłsudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego. 7 czerwca na realizację tej ważnej dla miasta inwestycji ogłoszony został przetarg, a wyłoniony wykonawca będzie musiał najpierw opracować dokumentację projektową, a następnie przeprowadzić kompleksowe roboty budowlane.

- Zaplanowana przebudowa układu drogowego wraz z sieciami w części ulicy Piłsudskiego, Matejki i pl. Jana III Sobieskiego to jedna z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji drogowych w naszym mieście - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Ze względu na położenie ul. Piłsudskiego, ale również występujące tam szkody górnicze, które przyczyniły się do znacznego obniżenia tam terenu, do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z oddalonych obszarów jak ul. Tarnogórska, Chrzanowskiego czy Olimpijska - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Podział zlewni

Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego jest przeciążona

Co wynika z raportu opracowanego dla zlewni w ul. Piłsudskiego

Potwierdziło poważne zagrożenie wylewami i nieefektywne działanie całego układu odwodnienia zlewni ul. Piłsudskiego. W raporcie stwierdzono, że problem zalewania jednej z głównych ulic naszego miasta związany jest nie tylko z faktem, że ul. Piłsudskiego jest bardzo nisko położona - wskutek działalności górniczej obszar tam obniżył się w niektórych miejscach nawet o 7 metrów - w stosunku do terenu, który ją otacza, ale również, że do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe z obszaru obejmującego około 500 ha.

W kierunku ul. Piłsudskiego spływają wody opadowe między innymi z ulic: Chrobrego, Webera, Kwietniewskiego, Piekarskiej, Podgórnej, Strażackiej, Murarskiej, Żołnierza Polskiego, placów: Grunwaldzkiego i Sobieskiego, a nawet z Rynku i częściowo z ul. Korfantego. Ponadto system kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego odbiera wodę nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z tak oddalonych ulic jak: Tarnogórska, Chrzanowskiego - w tym z rejonu Muszli Koncertowej w Parku im. Franciszka Kachla - oraz ul. Olimpijskiej, gdzie znajduje się przepompownia „Kościuszko” należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Tym samym intensywne opady deszczu i nagromadzenie ich w jednym miejscu powoduje, że sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego nie jest w stanie przyjąć tak ogromnej ilości wody, co powoduje lokalne podtopienia w tym rejonie.

Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć kanalizacji w ul. Piłsudskiego jest przeciążona. Będzie przebudowa układu drogowego i sieci kanalizacyjnej w części ul. Piłsudskiego

Inwestycja podzielona na dwa etapy

Pierwszy to zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego wzdłuż DK 94, czyli ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego wraz z przebudową obydwu tych skrzyżowań. Warto dodać, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie także ulica Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej.

Drugi zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego - Matejki.

- Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód, celem nie tylko poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia hałasu, ale również ograniczenia występujących tam podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Warto podkreślić, że w ramach przebudowy części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego planowane jest także uspokojenie ruchu pojazdów z zachowaniem 2 pasów do jezdni, uporządkowanie miejsc postojowych, zaś zachodnia część placu Jana III Sobieskiego zostanie przywrócona do historycznej postaci - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

3 lata na realizację całej inwestycji

Wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawca będzie miał łącznie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację całej inwestycji. Warto dodać jednak, że czas realizacji zadania również został podzielony na dwa etapy, tj. 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę, zaś 24 miesiące przeznaczone zostało na realizację robót budowlanych.

- W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie również zobowiązany do opracowania tymczasowej organizacji ruchu, która będzie podlegać zaopiniowaniu i zatwierdzeniu. Na jej podstawie zostaną wprowadzone objazdy na czas prowadzonych robót - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

- Zdajemy sobie sprawę, że prace będą prowadzone na DK 94, czyli jednej z głównych ulic naszego miasta, jednak realizacja tej inwestycji jest niezbędna, aby zapobiec w przyszłości podtopieniom na ul. Piłsudskiego, na której przypomnijmy rozpoczęły się kompleksowe remonty historycznych kamienic - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Warto dodać, że inwestycja „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom dofinansowania w 2021 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład.

 GALERIA:

       IMG 4297IMG 4303IMG 4306
                             IMG 9188IMG 9189

Autor zdjęć : Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek/Grzegorz Goik