Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Otwarcie Zielonej Strefy przy ul. Katowickiej

zs1Ziele? w ?cis?ym centrum miasta jest na wag? z?ota. Wiedz? to urbani?ci, samorz?dowcy, ale przede wszystkim mieszka?cy. Dla nich w?a?nie powsta?a Zielona Strefa przy ul. Katowickiej 29, ktrej otwarcie odb?dzie si? ju? w czwartek, 9 czerwca o 15.00.

Przypomnijmy, ?e koncepcj? zagospodarowania tej nieoczywistej przestrzeni po wyburzonej kamienicy, zg?osili do Bud?etu Obywatelskiego sami mieszka?cy ?rdmie?cia. Cho? projekt nie zakwalifikowa? si? wwczas do realizacji, zgodnie uznano, ?e to pomys?, ktry trzeba zmaterializowa? wykorzystuj?c inne mechanizmy finansowania.

Zielona plomba
Na utworzenie parku kieszonkowego Miejski Zarz?d Drg i Mostw Na pozyska? dofinansowanie z Grno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii (Metropolitalny Fundusz Solidarno?ci) w wysoko?ci 370 tysi?cy z?otych. ??czny koszt przedsi?wzi?cia to ponad 1mln 347 tysi?cy z?otych.

- Ten projekt to kolejny przyk?ad tego jak zaanga?owanie mieszka?cw wp?ywa na pozytywne zmiany w miejskiej przestrzeni. Dzi?ki temu, ?e wsplnie z bytomianami, projektantem, wykonawc? usiedli?my do rozmw nad koncepcj? zagospodarowania tego skrawka ziemi, mamy pewno??, ?e jest to miejsce skrojone na potrzeby lokalnej spo?eczno?ci - mwi prezydent Mariusz Wo?osz.

Gry i zabawy podwrkowe
W dniu otwarcia Zielonej Stefy na uczestnikw b?d? czeka? gry planszowe, malowanie twarzy czy warsztaty plastyczne. Jak przysta?o na zabawy pod go?ym niebem, nie zabraknie te? zabaw podwrkowych.

Impreza potrwa od 15.00 do 17.00.

ZielonaStrefa katowicka otwarcie-01