Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwa naprawa studzienek wodnościekowych

studzienkaUszkodzone lub zapadnięte wpusty i studzienki kanalizacyjne są jedną z przyczyn tworzenia się zalewisk na jezdniach. W ramach umowy na bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych /wpustów ulicznych/ wraz z przykanalikami, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zlecił ich coroczną naprawę. Warto dodać, że prace realizowane przez Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Mieczysław Kozieł obejmują również czyszczenie rowów w pasie drogowym i krat pionowych na ciekach wodnych.

- W pierwszej kolejności, ze względów bezpieczeństwa kierowców i pieszych, naprawiane są studzienki wodnościekowe, które zostały zabezpieczone na drogach oraz te znajdujące się na głównych szlakach komunikacyjnych naszego miasta - mówi Paweł Mirosławski, kierownik Działu Kanalizacji Deszczowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. - Po wykonaniu tych prac, wykonawca będzie realizował naprawy kolejnych studzienek wodnościekowych, które zostały ujęte w harmonogramie tegorocznych napraw.

Warto dodać, że w pierwszej kolejności wyremontowane zostały już wpusty deszczowe wraz z wymianą nasad przy ul. Strzelców Bytomskich w rejonie Centrum Handlowego M1, alei Jana Pawła II przed zjazdem do ul. Siemianowickiej, a także przy ul. Siemianowickiej 105, Świętochłowickiej 44, Zabrzańskiej 55, Konstytucji 138, Gombrowicza, Miechowickiej oraz Frenzla.

Koszt wszystkich prac związanych z naprawą wpustów ulicznych, czyszczeniem rowów w pasie drogowym i krat pionowych opiewa to 186 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że realizacja ww. zadania może zostać rozszerzona o kolejne roboty, a tym samym koszt całego zadania może wynosić w tym roku łącznie 279 tys. zł.