Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Awaria sygnalizacji drogowej

Informujemy o zaistnia?ej awarii sygnalizacji drogowej na skrzy?owaniu ul. Wroc?awska ?u?ycka i przej?ciu dla pieszych przez ul. Wroc?awsk? w rejonie wlotu
ul. Chopina w Bytomiu.
Sygnalizacja do czasu usuni?cia awarii - wymiany uszkodzonych kabli sygna?owych w rejonie torowiska tramwajowego b?dzie pracowa? w trybie ??te migowe .
Na miejscu trwaj? prace ziemne. Prosimy kieruj?cych o zwrcenie szczeglnej uwagi na pieszych w rejonie skrzy?owania i zachowanie ostro?no?ci.