Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Park Miejski im. Franciszka Kachla najpi?kniejszym zielonym miejscem na ?l?sku

miejski parkZako?czy? si? plebiscyt katowickiej Gazety Wyborczej na najpi?kniejsze zielone miejsca w regionie i miastach. Uczestnicy wyr?nili pi?kny bytomski Park Miejski.

Supermiasta i Superregiony 2022 to plebiscyt, w ktrym mieszka?cy g?osowali na najciekawsze, najbardziej intryguj?ce i najpi?kniejsze zielone miejsca. W ca?ym wojewdztwie za najpi?kniejsze zielone miejsce uczestnicy uznali Park Miejski im. Franciszka Kachla, na drugim miejscu znalaz? si? jaworznicki park Grdek, a na trzecim Park Le?ny im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.

Malownicze stawy

Park Miejski za?o?ony zosta? ok. 1840 r. jako park krajobrazowy na obszarze 43ha na terenach dawnych wyrobisk grniczych. Dla terenu tego zas?u?y? si? przyby?y na pocz?tku XX wieku z Budapesztu Parkdirektor Koehler, ktry wprowadzi? do parku sporo kasztanowcw rosn?cych do dzi?. Zarz?dca wsp?pracuj?cy z architektem w miejscu kawiarenki ,,Pod misiami utworzy? niewielkie zoo. Mimo up?ywu ponad 180 lat od czasu za?o?enia parku, wyst?puj?ce tam drzewa i krzewy nadal rosn? wzd?u? tych samych alejek. W jego wschodniej cz??ci znajdowa?a si? niegdy? ?a?nia Miejska. Po jej wyburzeniu tu? obok postawiono w 1932 r. istniej?cy do dzi? funkcjonalistyczny Zak?ad K?pielowy zaprojektowany przez Carla Schmidta. W g??bi parku stoi gmach Urz?du Miejskiego, dawna siedziba S?du Cywilnego. Na terenie parku znajdowa? si? te? drewniany ko?ci? p.w. ?w. Wawrzy?ca (sp?on?? w 1982 r.). Park zamyka od p?nocnego zachodu zesp? malowniczych staww. Park Miejski im. Franciszka Kachla wpisany do rejestru zabytkw wojewdztwa katowickiego w 1992 r. Bytomianie maj? sporo ulubionych miejsc w Parku Miejskim, m.in. Gr? Mi?o?ci, Wysp? Marze? i Staw ?ab?dzi.