Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dekoracyjne oprawy zdobi? Park Amendy

amDSC 2762Jeszcze do niedawna o?wietla?y deptak przy ul. Dworcowej. Teraz s? cz??ci? Parku Amendy w ?agiewnikach. Zdemontowane w zwi?zku z rewitalizacj? ul. Dworcowej latarnie nie trafi?y do magazynu lecz zast?pi?y oprawy w ?agiewnickim parku.

W Parku Amendy zamontowano ??cznie 38 dekoracyjnych energooszcz?dnych opraw o?wietleniowych. Wymiana lamp sodowych na ledowe zapewnia ni?sze zu?ycie energii i d?u?sz? ?ywotno?? lamp.

Nowe latarnie stan??y wok? stawu, dzi?ki czemu spacery i treningi b?d? teraz przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Technologia LED to ekologiczne ?rd?a ?wiat?a bezpieczne dla ?rodowiska naturalnego.

Poniewa? zdemontowane w Parku Amendy oprawy by?y stosunkowo nowe, bo zaledwie kilkuletnie, trafi? one w inne bytomskie zak?tki.

amDSC 2758amDSC 2754