Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Szkody górnicze

Szkoda górnicze - Aleja Jana JeziorańskiegoMiejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w związku z ruchem zakładu górniczego KWK „Bobrek–Piekary Ruch Bobrek”, ulica Celna i Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego są terenami szczególnie narażonymi na powstawanie szkód górniczych.

Informujemy iż Gmina Bytom dokłada wszelkich starań mających na celu poprawę bezpieczeństwa jezdni na terenach, które znajdują się w oddziaływaniu zakładów górniczych. Powyższe jest realizowane w ramach ugody na usuwanie szkód górniczych w infrastrukturze drogowej, zawartej pomiędzy Gminą Bytom, a Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek–Piekary Ruch Bobrek”. Usuwanie szkód jest finansowane ze środków spółki górniczej.

W ostatnim czasie Wykonawca na zlecenie MZDiM Bytom usunął szkody górnicze w następujących lokalizacjach: Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego, Pogodna, Celna, Wolnego, Plac Słoneczny.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów będzie usuwał szkody górnicze sukcesywnie, tam gdzie będą powstawały.

Z uwagi na uszkodzenia w jezdni mogące stanowić realne zagrożenie dla ruchu kołowego, prosimy kierowców o zachowanie należytych środków bezpieczeństwa i stosowanie się do wprowadzanych ograniczeń prędkości w miejscach, gdzie występują szkody górnicze.

Szkoda górnicze - Plac Słoneczny