Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Na 57 miejskich placach zabaw trwa wymiana piasku

Wymiana piasku na miejskich placach zabawW Bytomiu prowadzone s? prace zwi?zane z coroczn? wymian? piasku w piaskownicach. Wykonawca dzia?aj?cy na zlecenie Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu wymieni a? 1213 ton piasku na miejskich placach zabaw.

 Na pocz?tku maja rozpocz??a si? wymiana piasku w miejskich piaskownicach i polach piaskowych na placach zabaw w 57 lokalizacjach, ktre znajduj? si? w centrum oraz w ka?dej dzielnicy. Dodatkowo na 7 placach zabaw trwa wymiana ?wiru. Prace potrwaj? do 28 maja. Wymiana piasku ma na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa najm?odszych bytomian i ochron? ich przed chorobami paso?ytniczymi, odzwierz?cymi oraz zaka?nymi.

1213 ton piasku

Do piaskownic oraz pl piaskowych ??cznie trafi 1213 tony piasku oraz 68 ton ?wiru. Dodatkowo 180 ton piasku zosta?o zamwione dla Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw. B?dzie on wykorzystywany do zabezpieczenia alejek w parkach i skwerach w trakcie Akcji Zima. Na zakup piasku i ?wiru, transport, dostaw? oraz rozplantowanie wraz z utylizacj? starego materia?u MZDiM przeznaczy kwot? ponad 164 tys. z?.

Wymiana piasku na miejskich placach zabaw Wymiana piasku na miejskich placach zabaw

Autor zdj??: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek