Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zako?czono kolejne prace na Rynku

Rynek - efekt prac renowacji 30 latar?W ?rod? 11 maja  zako?czy?y si? prace przy renowacji 30 latar? na Bytomskim Rynku.

Prace  polega?y na uzupe?nieniu brakuj?cych pokryw i odtworzeniu pow?oki lakierniczej, ktra z up?ywem lat i w skutek warunkw atmosferycznych uleg?a znacznemu zniszczeniu i wyblakni?ciu czyni?c tym samym nieestetyczny i brzydki wygl?d na Rynku. Latarnie zosta?y rwnie? wyczyszczone ze zb?dnych reklam, wszystko po to, aby nada? temu miejscu ?wie?o?ci i estetyki. W tym reprezentacyjnym punkcie, jakim jest Rynek malowanie pokry?o s?up i inne elementy latarni estetycznie wygl?daj?c? nawierzchni?, ktra zapewnia dodatkow? ochron? przed korodowaniem.

Rynek - efekt prac renowacji 30 latar? Rynek - efekt prac renowacji 30 latar? Rynek - efekt prac renowacji 30 latar? Rynek - efekt prac renowacji 30 latar? Rynek - efekt prac renowacji 30 latar? Rynek - efekt prac renowacji 30 latar?