Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Karola MiarkiWprowadzenie jazdy dwoma pasami ruchu na odcinku ul. Miarki od ul. Jagiellońskiej do ul. Moniuszki, przeniesienie suwaka bliżej skrzyżowania z ul. Moniuszki, przeniesienie miejsc postojowych po północnej stronie ulicy na dotychczasową ścieżkę rowerową oraz częściowo na chodnik, a także wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na chodniku po północnej stronie ulicy. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono na ulicy Miarki.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia na odcinku ul. Miarki od ul. Rostka do wysokości budynku przy ul. Miarki 40 prowadzone były prace związane z pozimowym usuwaniem ubytków w jezdni. Po ich zakończeniu rozpoczęto wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na ulicy Miarki, które zakończono 2 maja. W związku z wprowadzonymi zmianami, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian.

Warto dodać, że docelowo na całej długości ul. Miarki zostaną przywrócone dwa pasy ruchu. Ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona na chodnik, tworząc ciąg pieszo-rowerowy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych zostaną zmodyfikowane poprzez budowę azyli. Zmodyfikowana zostanie również wyspa na skrzyżowaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zachowane zostanie nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Matejki. Miejski Zarząd Dróg i Mostów opracowuje wytyczne do projektowania przebudowy fragmentów ul. Miarki w ramach docelowej organizacji ruchu.