Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co nowego na placu budowy?

D4N 7844 kopiaRealizowane przez firmę HUCZ Sp. z o.o. roboty związane z rewitalizacją ulicy Dworcowej przebiegają zgodnie z harmonogramem. W kwietniu wykonawca zakończył prace związane z budową wodociągu, kanału technologicznego z przyłączami, odwodnienia liniowego - montaż tzw. korytek na długości ok. 80 metrów, a także zabezpieczone zostały kable energetyczne oraz wykonano ścianę oporową od strony skweru na pl. Michała Wolskiego.

- Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace na ul. Dworcowej postępują zgodnie z planem. W maju główne prace będą prowadzone na odcinku ul. Dworcowej od ul. pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, gdzie rozpocznie się już układanie nawierzchni - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

W maju rozpoczną się prace z układaniem nowej nawierzchni

W maju wykonawca inwestycji będzie nadal realizował montaż odwodnienia linowego oraz roboty związane z zabezpieczeniem kabli energetycznych. Ponadto od pl. Michała Wolskiego firma HUCZ Sp. z o.o. rozpocznie układanie nawierzchni ulicy, wykona schody oraz pochylnię przy murze oporowym, a także będzie realizować pozostałe przyłącze do kanału technologicznego do budynków wspólnot mieszkaniowych.

Można nadal starać się o miejsca parkingowe

Przypominamy, że w trakcie realizacji inwestycji ul. Dworcowa jest częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, pokój nr 218 lub pod numerem telefonu: /32/ 39 69 753.

Warto dodać, że do tej pory Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wydał 162 abonamenty, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

D4N 7848 kopiaD4N 7866 kopiaD4N 7869 kopiaD4N 7873 kopiaD4N 7876 kopia

Źródło: UM Bytom