Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

IMG-20220429-WA0000Chodzi o o?wietlenie uliczne, a w?a?ciwie jego brak. W ostatnim czasie na ogromn? skal? w ca?ym Bytomiu dochodzi do aktw wandalizmu i dewastacji o?wietlenia ulicznego. Z?odzieje kradn? kable i wn?ki s?upowe. Wykorzystuj? do tego profesjonalny sprz?t - wy?amuj? drzwiczki do bezpiecznikw i kradn? kable zasilaj?ce. Dzia?aj? bardzo szybko i policja oraz stra? miejska nie s? w stanie zareagowa? na czas. Z?odziei nie odstrasza nawet fakt, ?e latarnie s? pod napi?ciem.

Firma Tauron i Miejski Zarz?d Drg i Mostw powiadomi?y ju? policj? i stra? miejsk? o procederze. - Apelujemy do mieszka?cw Bytomia, by nie pozostawali oboj?tni i zg?aszali zauwa?one prby kradzie?y. Chodzi tak o dobro i bezpiecze?stwo nas wszystkich - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych MZDiM. Dewastacja mienia i kradzie?e kabli stwarzaj? zagro?enie dla mieszka?cw i zwierz?t domowych zwi?zane z pora?eniem pr?dem lub niebezpiecze?stwo spowodowane niedo?wietlenie ulic, chodnikw i obiektw.

Miejski Zarz?d Drg i Mostw na bie??co zabezpiecza s?upy, w ktrych dosz?o do dewastacji. Dopiero w dalszej kolejno?ci wykonawca dokonuje odtworzenia zasilania o?wietlenia.

Je?li mieszka?cy zauwa??, otwarte drzwiczki wn?ki s?upowej z widocznym zbrojeniem, powinni niezw?ocznie powiadomi? pogotowie energetyczne pod numerem tel. 991. W przypadku dostrze?enia z?odziei, kradn?cych kable, prosimy o powiadomienie policji pod numerem tel. 112.

Narutowicza 5BPionierw 1

IMG-20220429-WA0002Park NiemcewiczaPark Niemcewicza  2