Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych.W zwi?zku z nadej?ciem wiosny Miejski Zarz?d Drg i Mostw prowadzi prace polegaj?ce na czyszczeniu miejsc u?yteczno?ci publicznej.
W zesz?ym tygodniu zako?czono czyszczenie elewacji szaletw automatycznych zlokalizowanych na placu Wolskiego, placu Sikorskiego oraz w Parku Kachla vis a vis ul. Wallisa. Zako?czono rwnie? mycie 43 wiat przystankowych komunikacji miejskiej b?d?cych w utrzymaniu Gminy jak rwnie? zweryfikowano ich stan techniczny. Uko?czono rwnie? oczyszczanie przej?? podziemnych przy ulicy Kolejowej, ul. Arki Bo?ka oraz ul. Witczaka. Obecnie prowadzone s? prace w przej?ciu podziemnym m. in. na ul. Miechowickiej. Do chwili obecnej zosta?y oczyszczone przej?cia podziemne przy ulicy Kolejowej, ul. Arki Bo?ka oraz ulicy Witczaka.


Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych.Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych.