Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Wymiana zniszczonych elementw o?wietlenia na placu Grunwaldzkim przed i poGmina Bytom w ostatnim tygodniu dokona?a wymiany zniszczonych elementw i opraw o?wietlenia dekoracyjnego na Placu Grunwaldzkim oraz przy ul. Rycerskiej.
Na Placu Grunwaldzkim stare lampy nadszarpni?te z?bem czasu zosta?y wymienione na ?rd?a ?wiat?a typu LED, natomiast zmatowia?e szyby zosta?y zdemontowane i zast?pione nowymi. Barwa ?wiat?a zosta?a dobrana w ten sposb, ?eby ?wiat?o tworzy?o atmosfer? przytulno?ci. Dzi?ki temu o?wietlenie jest bardziej estetyczne i wzros?a jego jako??.  


Przy ul. Rycerskiej dokonano wymiany opraw z sodowych na energooszcz?dne typu LED. Poprzednie lampy ulega?y cz?stej awarii. W zwi?zku z budow? nowego o?wietlenia przy ul. Dworcowej oprawy zosta?y przeniesione na ul. Rycersk?. Kolejne oprawy parkowe z ul. Dworcowej b?d? sukcesywnie przenoszone do Parku Amendy w ?agiewnikach.
Wymiana o?wietlenia zapewni ni?sze zu?ycie energii przez Gmin? i d?u?sz? ?ywotno?? lamp. Technologia LED to ekologiczne ?rd?a ?wiat?a bezpieczne dla ?rodowiska naturalnego.

Wymiana zniszczonych elementw o?wietlenia na placu Grunwaldzkim przed i po Wymiana zniszczonych elementw o?wietlenia na placu Grunwaldzkim przed i po Wymiana zniszczonych elementw o?wietlenia przy ulicy Rycerskiej przed i po