Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. KAROLA MIARKI OD UL. ROSTKA DO POSESJI NR. 40

Utrudnienia na ulicy Karola MiarkiW zwi?zku z prowadzeniem robt drogowych zwi?zanych z remontem bie??cym, utrudnienia na powy?szym odcinku drogi b?d? obowi?zywa? od dnia 22.04.2022r. mog? potrwa? do 27.04.2022r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac. Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.