Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Poprawa bezpiecze?stwa i komfortu jazdy. Rusza warta ponad 483 tys. z? przebudowa ul. Gwareckiej

Gwarecka1Kolejna droga gminna zostanie przebudowana ze ?rodkw bud?etu miasta. We wtorek, 19 kwietnia drogowcy rozpoczn? przebudow? ul. Gwareckiej na odcinku licz?cym 239 metrw od ul. Tramwajarzy do ul. Kruszcowej. Wykonawc? wartej ponad 483 tys. z? inwestycji b?dzie bytomska firma DALPOL Sp?ka Jawna.

- Przebudowa ulicy Gwareckiej zostanie zrealizowana dzi?ki przekazaniu dodatkowych ?rodkw z bud?etu miasta. Inwestycja ma na celu nie tylko popraw? komfortu jazdy kierowcw, ale rwnie? zwi?kszenie bezpiecze?stwa pieszych - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

Kompleksowa przebudowa Gwareckiej

Przebudowa ulicy Gwareckiej b?dzie obejmowa? zjazdy do posesji, chodniki, pas postojowy oraz istniej?ce ziele?ce a tak?e wymian? betonowych kraw??nikw, uzupe?nienie elementw odwodnienia powierzchniowego, odtworzenie wpustw oraz przeprowadzenie regulacji studni rewizyjnych, skrzynek zaworw wodoci?gowych i gazowych w jezdni.

Od 19 kwietnia utrudnienia drogowe

Od wtorku, 19 kwietnia wykonawca robt wprowadzi tymczasow? organizacj? ruchu na ul. Gwareckiej. Na odcinku od skrzy?owania z ul. Kruszcow? w kierunku skrzy?owania z ul. Tramwajarzy wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, za? skomunikowanie do odcinka ulicy Gwareckiej obj?tego remontem b?dzie odbywa?o si? ulicami Witczaka oraz Kruszcow?.

Mapka Gwar1

W ramach wprowadzonych zmian w organizacji ruchu nie b?dzie tak?e mo?liwo?ci wjazdu od strony ulicy Gwareckiej na parkingi zlokalizowane przy sklepie LIDL, jednak mo?liwy b?dzie dojazd do znajduj?cych si? tam sklepw od strony ul. Witczaka. Warto doda?, ?e I etap prac zak?ada prowadzenie prac po wschodniej stronie ulicy Gwareckiej, dlatego te? piesi b?d? mogli korzysta? wy??cznie z chodnika po drugiej stronie ulicy.

Mapka Gwar2

Apelujemy do kierowcw oraz pieszych o zachowanie ostro?no?ci oraz stosowanie si? do zmian w organizacji ruchu, a tak?e ograniczenia pr?dko?ci w tym rejonie do 30km/h.

Gwarecka2 Gwarecka4Gwarecka5

Autor: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek/Grzegorz Goik